Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 18 juli 2019

  ”Jag har fått banken att förstå lantbruksaffären”

  På ett gym för sju år sedan lyckades Ulf Möller övertyga en Swedbank-chef att banken behövde stärka sin jord- och skogskompetens. Sedan 2016 är han segmentansvarig för skog och lantbruk på banken.

   Ulf Möller rekryterades till Swedbank för sin lantbrukskompetens. ”Jag tycker att jag och mina kollegor har lyckats att få banken att förstå lantbruksaffären bättre”, säger han.
  Ulf Möller rekryterades till Swedbank för sin lantbrukskompetens. ”Jag tycker att jag och mina kollegor har lyckats att få banken att förstå lantbruksaffären bättre”, säger han. FOTO: Johan Sedenius

  I tonåren på 1970-talet jobbade Ulf Möller på en gård med växtodling och köttproduktion utanför Enköping där han växte upp. Hans pappa var officer på stadens regemente.

  – Jag har alltid haft mycket energi och gillat att kombinera teori och praktik. Jag ville jobba med kroppen och fick först rensa sten på åkern och snart börja mocka ute hos djuren på helger under gymnasietiden, berättar Ulf Möller för ATL.

  På den tiden drömde han om att bli traktorförare. I stället blev det lantmästarexamen på Alnarp och sedan en rad chefsroller på bland annat Svenska Foder, som både distrikts- och produktchef på huvudkontoret i Lidköping.

  I slutet av 00-talet var han även regionchef för Svenska Foders verksamhet i Halland och Kronoberg som han var med och byggde upp. Han var då som nu bosatt i Kungsbacka. Det var också där han kom in i bankvärlden – utan bankerfarenhet.

  – Jag satt i omklädningsrummet på Friskis & Svettis och frågade en av mina nuvarande kollegor på Swedbank om banken hade någon användning av min branschkunskap.

  Fyllde en lucka

  Mycket riktigt saknades det en tydlig sådan kompetens i Västsverige. 2012 blev Ulf Möller företagsrådgivare mot jord- och skogskunder på Swedbanks kontor i Kungsbacka. Och efter tre år blev han ansvarig för detta område på riksplanet.

  I dag är utlåning och finansiell rådgivning mot jord- och skogssektorn något banken verkligen satsar på, säger han.

  – Mat- och exempelvis pappersproduktion är grundläggande och livsnödvändiga industrier, vilket även återspeglas i regeringens livsmedelsstrategi, säger Ulf Möller.

  Det finns en större förståelse för att jordbruk är bolag numera, menar han. De är på pappret i regel enskilda firmor och kategoriseras som privatkunder av banken, men det är missvisande när de ofta har banklån på 50-80 miljoner kronor.

  – Det är inget ”AB” men det är helt klart ett företag. Jag tycker att jag och mina kollegor har lyckats få banken att förstå lantbruksaffären bättre.

  Kostnadskontroll och effektivitet blir allt viktigare i jordbruket. Men det går inte alltid att spara sig till likviditet, enligt Ulf Möller. Det är också viktigt att investera och vara öppen för ny teknik.

  – Man kanske behöver satsa på en robotanläggning för mjölkning och dubblera antalet kor för att öka sina intäkter och bli lönsam, säger han och tillägger att svenska gårdar blir färre, men allt större.

  På tekniksidan är även solceller hett. Just nu leder Ulf Möller därför Swedbanks satsning på solcellslån för företag, bland annat lantbruk.

  – Sju av tio lantbrukare vill investera i förnyelsebar energi. Det vill vi vara med och finansiera. Det rör sig om lån från cirka 250 000 kronor och uppåt.

  Kassaflödet avgörande

  Samtidigt har det generellt blivit tuffare att få lån. För 10-15 år sedan räckte det att banken tog en lantbrukares fastighet i pant för att godkänna en låneansökan, så kallad pantbelåning. I dag måste man visa lönsamhet, då kreditvärdigheten bedöms mycket utifrån företagets kassaflöde.

  Hur ser du på skuldsättningsgraden i svenskt jordbruk?

  – Den är sund och ligger på runt 35 procent i dag. I Danmark låg den på uppåt 85 procent för cirka tio år sedan och de ligger fortfarande betydligt högre än här.

  Vad ser då Ulf Möller för skogstrender? Jo, en tydlig tendens är att de som äger skog på distans är en växande grupp. En tredjedel av Swedbanks skogsägande kunder gör det numera.

  – Skogsägare i till exempel Stockholms innerstad är sällan intresserade av hur bra senaste motorsågen är. De vill i stället veta hur de ska finansiera sin skog och få avkastning på den. Jag träffar allt fler som inte brukar sin skog själva.

  Hur ser du på skogsmarknaden framåt?

  – Skogen blir ett av de viktigaste tillgångsslagen för att producera förnybar energi, vilket skapar en enorm efterfrågan på massa och virke i framtiden.

  Fotnot: ATL har ställt frågor om misstankarna om penningtvätt som har riktats mot Swedbank efter SVT:s granskning, men Ulf Möller avböjer att kommentera.

  Ulf Möller

  Ålder: 56

  Bor: Kungsbacka

  Yrke: Segmentsansvarig för affärsområdet skog och lantbruk på Swedbank sedan 2016. Han arbetar växelvis på huvudkontoret i Sundbyberg och på bankens lokalkontor i Kungsbacka.

  Bakgrund:

  Ulf Möller var i sin ungdom bland annat traktorförare och driftsledare på en större gård utanför Linköping. Han arbetade även på Lantmännens silo i staden.

  1990 tog han lantmästarexamen på Alnarp med företagsekonomisk inriktning.

  Han blev sedan säljare och inköpare på numera nedlagda foder- och lantbruksföretaget Lantab Trading i Uddevalla, och var bolagets VD 2001-2006.

  På 90-talet var han distriktschef samt produktchef på Svenska Foders huvudkontor i Lidköping. 2006 fick han i uppdrag att bygga upp Svenska Foders verksamhet i Halland och Kronoberg, vilket lyckades.

  2012 blev Ulf Möller företagsrådgivare på Swedbanks Kungsbackakontor med ansvar för skog- och lantbrukskunder.

  Sedan 2016 är han ansvarig för segmentet skog och lantbruk på Swedbank.

  Aktuell: Ansvarar för bankens satsning på solcellslån till företagskunder, bland annat lantbrukare.

  Swedbank Q1 2019 jämfört med Q1 2018 (mkr)

  Resultat: 5 274 (5 034)

  Rörelseresultat: 6 626 (6 389)

  Totala intäkter: 11 362 (10 685)

  Aktien hittills i år: Den handlades i början av året för runt 200 kronor, men föll kraftigt efter SVT:s granskning av bankens penningtvätthantering. Aktien stod som lägst i slutet av mars på runt 130 kronor. I början av juli låg kursen på omkring 140 kronor.

  Fakta: Swedbank och Nordnet.se

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen