Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 14 december 2018

  Minskad ersättning till skyddad skog

  De skogsägare som har mycket skyddsvärd skog på sin fastighet får mindre statlig ersättning med nya M-KD-budgeten som antogs i veckan.

  FOTO: JOHAN BJURER

  Det framgår av ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

  100 miljoner försvinner från den ersättningspott som går till skogsägare med hög andel nyckelbiotoper på sin fastighet. Totalt minskas de ersättningspengarna med två tredjedelar.

  Det står klart efter att riksdagen i veckan sa ja till M-KD-budget för 2019.

  – Det blir mindre medel generellt att röra oss med. Ersättningen till formellt skydd minskar från 300 till 100 miljoner. Färre skogsägare får därmed möjlighet att få ersättning genom ”formellt skydd”, alltså när vi gör biotopskydd eller träffar ett naturvårdsavtal, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist till ATL.

  Inga pengar till inventering av nyckelbiotoper

  De pengar som tidigare avsatts till en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper är helt bortplockade med den nya budgeten. Därmed ryker de 20 miljoner som annars skulle ha betalats ut till Skogsstyrelsen varje år under en tioårsperiod.

  ”Det innebär inte att Skogsstyrelsen helt slutar registrera nyckelbiotoper och den metod som utvecklats under året kommer fortsatt vara till stor nytta. Även samverkan med bland annat skogssektorn kring nyckelbiotoper kommer att fortsätta”, framgår det av ett pressmeddelande.

  Satsning på naturnära jobb försvinner

  Myndigheten har också fått 120 miljoner för att få nyanlända och långtidsarbetslösa i jobb inom ramen för satsningen Naturnära jobb. Anslaget skulle fortsätta att betalas ut på årsbasis.

  Men i den nya budgeten är den finansieringen borttagen. Satsningen har i dag 1 500 deltagare i hela Sverige. Men deltagarnas anställning går nu ut vid årsskiftet och ska inte förlängas. De blir då arbetssökande igen.

  – Lyfts pengarna ifrån oss ska det arbetet inte fortsätta. Jag lägger ingen värdering i det, utan det är de förutsättningar som myndigheter har att verka under, säger Herman Sundqvist.

  Relaterade artiklar

  Till toppen