Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 12 oktober 2018

  Invasion av bladlöss kan leda till miljonförluster

  För tre år sedan förlorade skånsk spannmålsodling 30 miljoner kronor till följd av rödsotvirus som sprids med bladlöss. I år är inflygningen minst lika stor, varnar nu rådgivare.

   Rödsotvirus som sprids med bladlöss gav stora skördeförluster 2015. Här är ett angripet fält med höstkorn.
  Bild 1/2 Rödsotvirus som sprids med bladlöss gav stora skördeförluster 2015. Här är ett angripet fält med höstkorn. FOTO: Gunilla Berg, Växtskyddscentralen i Alnarp
   Bladlöss i fält kan lättast ses om man lägger sig på marken och tittar på plantorna i motljus. Lössen är inte jämnt fördelade så även om en del av fältet är fritt så kan bladlöss hittas i en annan del av fältet, enligt Växtskyddscentralen.
  Bild 2/2 Bladlöss i fält kan lättast ses om man lägger sig på marken och tittar på plantorna i motljus. Lössen är inte jämnt fördelade så även om en del av fältet är fritt så kan bladlöss hittas i en annan del av fältet, enligt Växtskyddscentralen. FOTO: Växtskyddscentralen

  Angreppen av rödsotvirus i höstspannmål var mycket starka i södra Sverige 2015 och orsakade stora skördeförluster. Rödsotvirus överförs med bladlöss på hösten och symptom framträder först på våren, men då är skadan redan skedd och bekämpning inte möjlig. Nu slår Växtskyddscentralerna i Skåne och Kalmar larm om att inflygningen av bladlöss har ökat kraftigt den senaste veckan och att antalet är minst lika stort som 2015.

  – Just nu är vi framför allt oroliga för de tidigt uppkomna fälten, säger Louise Aldén, växtskyddsrådgivare på Växtskyddscentralen i Alnarp.

  Stora skördeförluster

  Har man spannmålsfält med uppkomst före den 10 till 15 september är det viktigt att gå ut och kontrollera fälten. Just kombinationen av tidig sådd, en mild höst och en stor inflygning av bladlöss ledde till de stora förlusterna 2015. Totalt påverkades då 4 700 fält av viruset, enligt en enkätundersökning som Jordbruksverket gjort tillsammans med HIR Skåne. Höstkorn är den gröda som påverkas mest, och skördeförluster till följd av angrepp ligger på mellan 60 till 100 procent. Även på höstvete kan viruset ge stora skördeförluster på mellan 15 till 80 procent. Mindre angrepp förekommer även i råg och rågvete men här är skördesänkning mindre (cirka 15 procent) till följd av angreppen. Det skattade värdet av skördeförlusterna orsakade av viruset i Skåne 2015 låg på 30 miljoner kronor enligt undersökningen.

  ”Alla bör kolla”

  Bladlöss i fält kan lättast ses om man lägger sig på marken och tittar på plantorna i motljus. Lössen är inte jämnt fördelade så även om en del av fältet är fritt så kan bladlöss hittas i en annan del av fältet. Bekämpning är motiverad när grödan har minst 3 till 4 blad och cirka 2 till 3 procent av plantorna är angripna. Tidpunkt för bekämpning är mycket viktigt för att den ska bli lyckad.

  – Vanligtvis brukar man säga att risken är störst i kustnära områden där man har längre och mildare höstar, men 2015 såg vi kraftiga angrepp även i mellersta Skåne så alla bör gå ut och titta, säger Louise Aldén.

  För fält med uppkomst efter den 15 september är risken för spridning av rödsotvirus just nu mindre. Beroende på hur stor den fortsatta inflygningen av bladlöss blir och om värmen håller i sig även senare i höst kan behandling av dessa fält bli aktuellt längre fram. Därför är det viktigt att följa den fortsatta utvecklingen den närmaste tiden, enligt Växtskyddscentralen.

  Relaterade artiklar

  Till toppen