Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 30 maj

  Inte självklart med turridning genom gården

  Omständigheterna avgör hur ett vägservitut får användas. ATL:s jurist Lisa Kylenfelt reder ut vad som gäller för en läsare som inte vill ha turridning rakt genom sin gård.

  Hejsan. Jag har en fråga angående servitut. Vi bor på en liten gård där gårdsplanen delas av en liten väg, där en stiftelse har vägservitut. Nu har de hyrt ut en av sina stugor för långtidsuthyrning, där kvinnan som hyr ska bedriva turridningar (egenföretagare).

  Vi har sagt nej till att vi vill ha turritterna igenom vår gård, men stiftelsen anser att hon visst får låta dem gå där då deras verksamheter får nyttja servitutet. Det känns som om vi blir smått överkörda då vi själv har djur, och att mina barn kommer att behöva får begränsa sig om det plötsligt kan komma tio andra hästar.

  Mvh Angelica

  Hej Angelica, och tack för att du läser spalten.

  För att en fastighet ska ha full funktion så måste den ibland kompletteras med tillgångar som ligger på en annan fastighet, som en väg eller en brunn. Ett servitut är en rätt för ägaren till en viss fastighet att använda ett utrymme inom en annan viss fastighet för ett bestämt syfte. Eftersom ett servitut är förbundet med äganderätten till fastigheten så får det inte överlåtas särskilt till någon annan genom exempelvis gåva eller försäljning av servitutsrättigheten.

  Den fastighet som har servitut i annan fastighet är dock inte förhindrad att låta någon annan använda servitutet. Exempelvis är det genom rättsfallet RH 2001:39 klarlagt att en servitutsrätt som hör till en fastighet under vissa förutsättningar kan nyttjas av en hyresgäst eller arrendator om fastigheten upplåts.

  I rättsfallet bedömdes en arrendator ha rätt att utnyttja en servitutsväg på grund av en nyttjanderättsupplåtelse trots att servitutet inte uttryckligen nämnts i upplåtelsen. Domstolen menade att en upplåtelse inbegriper sådana befogenheter som har ett naturligt samband med den rätt till mark och byggnader som arrendatorn tillerkänts, såsom rätten att använda vägen som anslöt till allmän väg.

  I enlighet med detta, Angelica, borde kvinnan som hyr stugan av stiftelsen få använda sig av vägservitutet om det har ett naturligt samband med hennes långtidshyrning av stugan.

  Men får hon där bedriva turridning? Det är i alla fall inte självklart.

  För servitut gäller begränsningen att den upplåtande fastigheten inte får belastas mer än vad som följer av servitutsupplåtelsen. Här gäller det att försöka tolka syftet med servitutet vid den tidpunkt som det upprättades.

  Om stugorna för långtidsuthyrning inte fanns vid denna tid kan ju det tala mot att syftet med servitutet var att kunna bedriva turridning på vägen. Men om stiftelsens ändamål exempelvis var att bereda människor möjlighet att vistas på landet för friluftsändamål i grupp, kan ju detta tala för att syftet med servitutet var att möjliggöra sådana belastningar på din fastighet.

  Det beror helt enkelt på omständigheterna. Och du bör även ha med dig att ett servituts innehåll kan komma att förändras i enlighet med vad som anses vara en naturlig följd av samhällsutvecklingen: du kan därför få tåla vissa ändringar i själva sättet för servitutsutnyttjandet.

  Oavsett om servitutet tillåter turridningen så är viss ridning på enskild väg tillåten med stöd av allemansrätten, vilket jag har skrivit om här i spalten tidigare. LRF har för dessa sammanhang tillsammans med bland annat Naturturismföretagen tagit fram en ny vägledning, ”Turism på annans mark”, där man förordar dialog och frivilliga avtal mellan markägare och hästturismföretag. Kanske är detta en framkomlig väg i ditt fall?

  Önskar dig lycka till i dialogen med stiftelsen!

  Lisa Kylenfelt, jurist, Ludvig & Co

  Ställ din fråga till våra experter!

  ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

  Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

  Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

  Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu

  Relaterade artiklar

  Till toppen