Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 10 februari

  Absolut tvingas bryta löfte om vete

  Den dåliga skörden av höstvete har gjort att The Absolut Company fått köpa vete av lantbrukare utanför det geografiska område man lovat konsumenterna.

  – The show must go on och vi har fått definiera om begreppet ”sydsvenskt”, säger Kenneth Normark, spannmålsansvarig på BM Agri.

   I sin reklamfilm hävdar Absolut att vetet kommer från Åhus. Men det är inte sant.
  I sin reklamfilm hävdar Absolut att vetet kommer från Åhus. Men det är inte sant. FOTO: Absolut

  För Absolut vodka är ursprunget bland de viktigaste försäljningsargumenten. På flaskan står det att vodkan är ”tillverkad i byn Åhus”, och på hemsidan fyller man i med ”platsen där vetet som används vid tillverkningen odlas”.

  I reklamfilmen The vodka with nothing to hide säger den nakne anställde Gunnar på en stubbåker att ”till skillnad från andra vodka använder vi bara vete som kommer från Åhustrakten. Och vi känner alla lantbrukare vid namn.”

   Absolut påstår att de känner sina bönder vid namn. I år stämmer det inte riktigt.
  Absolut påstår att de känner sina bönder vid namn. I år stämmer det inte riktigt. FOTO: Absolut

  Men just nu kan inte Absolut leva upp till sina råvarulöften. Vetet kommer inte från odlare man känner i trakten.

  Inte ens ett normalt år skulle allt vetet till vodkan kunna odlas i Åhustrakten. Det är en ren omöjlighet. Bara hälften av de dryga 100 000 ton höstvete som går åt i produktionen skulle i teorin kunna komma från Kristianstads kommun, enligt ATL:s beräkningar. I praktiken är det spannmålsodlare runt om i Skåne som hjälps åt att förse Absolut med råvara.

  Förra året var spannmålsskörden usel. Höstveteskörden i Skåne var mindre än hälften mot normalt efter dålig höstsådd och torr sommar. Lantmännen och BM Agri, som tillsammans med Kristianstadsbaserade KLF står för råvaran, klarade inte att leverera så mycket skånsk vete som behövdes.

  – Ett sådant här år fungerar det inte med att 100 procent ska vara skånsk råvara, säger Kenneth Normark.

  När spannmålsskörden blev liten prioriterade lantbrukare att till exempel fodra sina grisar framför att leverera till Absolut.

  – Det måste man hysa viss förståelse för. Jag kan inte förebrå dem om de matar sina djur, säger han.

  The Absolut Company bekräftar att den skånska råvaran inte räckt till.

  – När det gäller geografin brukar tillgången på höstvete i Skåne vara tillräcklig men i år har vi behövt gå norr om Skåne, dock fortfarande södra Sverige, för att säkra volymerna, säger Anna Schreil, produktionsdirektör på Absolut.

  Hur långt norrut har ni hämtat vete?

  – Det längsta norrut i södra Sverige vi hämtat från 2018 års skörd ifrån är Östergötland. 

  Hur har produktionen påverkats?

  – Produktionen i vårt destilleri och i våra tappningsanläggningar i Åhus har rullat på som vanligt under hösten, vi har inte haft några avbrott orsakade av råvarutillgång, säger hon.

   Anna Schreil, produktionsdirektör på The Absolut Company, får använda vete som inte kommer från Skåne till vodkan.
  Anna Schreil, produktionsdirektör på The Absolut Company, får använda vete som inte kommer från Skåne till vodkan. FOTO: Torbjörn Esping

  I Sverige är det även ett normalt år brist på stärkelserikt fodervete, som också används till sprit. Det finns ett importbehov, som nu är extra stort efter den dåliga skörden i somras.

  All vete till Absolut vodka kommer dock från Sverige. Och det samma gäller vodkan som Lantmännen Reppe tillverkar i Lidköping. De klarar därmed kraven för den skyddade ursprungsbeteckningen Svensk Vodka.

  Den tredje stora spritfabriken i Sverige, biodrivmedelstillverkaren Agroetanol i Norrköping, har vid sidan av restprodukter fått bränna importerad spannmål.

  – Det är Agroetanol som är den stora importören, dels för att de ligger vid kusten och dels för att de inte är beroende av svenskt ursprung på råvaran som andra konsumenter är, till exempel Absolut, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

  Relaterade artiklar

  Till toppen