Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 april

  ”Allt från en halv till 2 000 hektar kan bli nyckelbiotop”

  Det finns ingen begränsning för hur stora områden som kan registreras som nyckel­biotoper – det uppger Helena Eriksson, distriktschef för Skogsstyrelsen i Norra Jämtland.

   Den produktiva skogsmarksarealen ovan gränsen för fjällnära skog är 1 197 000 hektar, motsvarande cirka 5 procent av den produktiva skogs­marken i Sverige.
  Den produktiva skogsmarksarealen ovan gränsen för fjällnära skog är 1 197 000 hektar, motsvarande cirka 5 procent av den produktiva skogs­marken i Sverige. FOTO: Marion Palm

  Två skogsägare som ATL varit i kontakt med riktar kritik mot kommunikationen från Skogsstyrelsen i samband med att de fått sina nyckelbiotopsbeslut.

  En av dem fick i samband med en avverkningsanmälan i juli förra året 27 hektar utpekat som nyckelbiotop i ett område som ligger intill ett naturreservat. Den andra fick drygt 235 hektar utpekat som nyckelbiotop och ifrågasätter nu hur stora områden som kan klassas som skyddsvärda utan att skogsägaren i fråga ska få någon ersättning.

  Även kommunikationen från Skogsstyrelsen i samband med nyckelbiotopsbeslut kritiseras av de skogsägare ATL varit i kontakt med. Men Helena Eriksson som är distriktschef för Skogsstyrelsen i Norra Jämtland känner inte igen sig i kritiken.

  Gör fältbesök under fem månader

  Hon säger att kravet på myndigheten är att kommunikation ska ske skriftligen innan inventeringen genomförs och när resultatet av inventeringen är klart och att det inte är ett krav med muntlig kommunikation. Att det kan dröja innan beslut når ut till skogsägaren beror enligt Helena Eriksson på att myndigheten måste fokusera på fältbesök under den period då det är möjligt.

  – Vi har fem månader då det går att göra fältbesök. Vi gör så mycket vi kan ute under den perioden och skriver beslut övriga månader. Det gör att vi har ungefär ett år i handläggningstid för tillstånd av fjällnära skog där vi alltid gör fältbesök.

   Helena Eriksson, distriktschef på Skogsstyrelsen i Norra Jämtland.
  Helena Eriksson, distriktschef på Skogsstyrelsen i Norra Jämtland. FOTO: Skogsstyrelsen

  Hur upplever du att den nya inventeringsmetoden har fungerat för er i nordvästra Sverige?

  – Inventerarna säger att de tycker att metoden är tydlig och enkel att kommunicera. Nordvästmetoden har tagits fram i samverkan med näringen och alla var överens om metoden förutom Norrskog som klev av.

  Ett regeringsuppdrag

  Skogsägarna och konsulten som ATL har varit i kontakt med menar att det inte är rättssäkert att spara stora arealer utan att betala ut ersättning. En uttrycker det som att det är ”konfiskering av skog” och de menar att det borde finnas en fastställd ersättning.

  Helena Eriksson berättar att hon vet att det finns en önskan att det ska finnas medel att skydda områden som har höga naturvärden, men hon säger att det inte är upp till Skogsstyrelsen att besluta hur mycket medel som skjuts in.

  – Som det ser ut nu har vi det här regeringsuppdraget som handlar om att skydda områden med höga naturvärden eftersom de inte får avverkas, säger Helena Eriksson.

  Finns det någon övre gräns för hur stora områden som kan pekas ut som nyckelbiotop?

  – Nyckelbiotoperna baseras på hur naturvärdena ser ut i skogen och det kan vara allt från en halv hektar till 2 000 hektar.

  Inte fältbesök i alla fall

  Norra Jämtlands distrikt får in drygt 2 000 avverkningsanmälningar om året. Utifrån dessa håller man i 100-150 fall samråd om höga naturvärden, berättar Helena Eriksson.

  – Det är verkligen inte i alla fall som vi gör fältbesök. Det görs när det gäller fjällnära skog samt när vi bedömer att det finns en risk att höga naturvärden avverkas.

  Hur stora arealer som pekas ut skiljer sig mycket från år till år. 2018 pekades ett område på 245 hektar ut som nyckelbiotop. 2009 var det största området som pekats ut vid ett tillfälle 49,6 hektar.

  ATL TV: Ingen gräns för stora nyckelbiotoper

  Relaterade artiklar

  Till toppen