Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 8 maj

  Hård kamp om sydsvenska odlare

  Nordic Sugar och Lyckeby Starch är två bolag som aktivt letat efter nya odlare till den här säsongen. Båda har lyckats och behovet framöver ser nu lite olika ut för verksamheterna.

  Under hösten höjde stärkelseproducenten Lyckeby Starch ersättningen till sina kontraktsodlare. Höjningen var ett led i ambitionen att öka antalet odlare. Bolaget antog också en strategiplan för att successivt öka priset till 2025.

  Arbetet har gett resultat. I år har det tillkommit 30 nya odlare. Det är en fördubbling jämfört med hur många som tillkom förra säsongen.

  – Just nu är vi mer begränsade av tillgången på råvaror än av efterfrågan, säger Hans Berggren, VD på Lyckeby Starch.

   Hans Berggren, VD på Lyckeby Starch, menar att produktionen just nu är mer begränsad av tillgången på stärkelsepotatis än av efterfrågan.
  Hans Berggren, VD på Lyckeby Starch, menar att produktionen just nu är mer begränsad av tillgången på stärkelsepotatis än av efterfrågan. FOTO: Rickard Nilsson

  Ökad konsumtion

  Konsumtionen av hel- och halvfabrikat ökar och då behövs mer stärkelse. Lyckeby Starch har tagit fram en E-nummerbefriad råvara och i spåren av debatten om tillsatser i livsmedel är detta hett efterfrågat av livsmedelsindustrin. Det senaste halvårsbokslutet visar på en ökad omsättning och ett kraftigt förbättrat rörelseresultat jämfört med föregående år.

  Än så länge märker Lyckeby Starch ingen betydande påverkan av coronapandemin när det gäller efterfrågan på deras produkter.

  – Framåt känns det ganska stabilt. Vi ser egentligen inte några orosmoln, säger Hans Berggren.

  Utökar odlingen

  Bolaget söker fler nya odlare. Förhoppningen är också att befintliga odlare växlar upp sin areal. Kontrakterad odling är i år 7 200 hektar, och målet enligt strategin är att komma upp till runt 8 750 hektar.

  Nordic Sugar är också en industri som arbetat aktivt för att öka arealen. Inför säsongen 2020 presenterades nya avtalsvillkor för att gynna detta. Satsningen slog väl ut och odlingen har ökat med 2 700 hektar.

  En stor del av uppgången bestod i att redan befintliga odlare satsade på större areal. Men totalt tillkom ungefär 40 nya odlare, varav hälften var helt nya och resterande återvändare som hoppat av betodlingen de senaste åren.

  – Vi har nått målsättningen med kampanjen att komma upp i en produktion av 300 000 ton vitt socker, säger Nordic Sugars VD Jesper Thomassen.

  Behöver nyrekrytera

  Kvantiteten passar bra för en effektiv produktion i fabriken och för att försörja den svenska marknaden med socker. Fram­över är strategin att hålla fast vid arealen på runt 30 000 hektar. Men eftersom många odlare är lite äldre eller kanske drar ner av andra skäl framöver kan det behövas fortsatt nyrekrytering.

   Det har varit tuffa år för sockerindustrin efter avregleringen. Jesper Thomassen, VD på Nordic Sugar, flaggar för ett minusresultat för 2019 för den svenska verksamheten men tror sedan att det vänder.
  Det har varit tuffa år för sockerindustrin efter avregleringen. Jesper Thomassen, VD på Nordic Sugar, flaggar för ett minusresultat för 2019 för den svenska verksamheten men tror sedan att det vänder. FOTO: Malin Eborn

  Efter avregleringen av sockermarknaden i EU 2017 har industrin tampats med en tuff marknad som präglats av överproduktion och låga priser. Nordzuckerkoncernens miljardsatsning för att samla och effektivisera den svenska sockerindustrin i Örtofta har stuckit ut i en bransch där andra bolag lagt ner verksamheter.

  – Det är en stark signal att vi tror på den svenska verksamheten framöver, säger Jesper Thomassen.

  Marknad i balans

  Sedan hösten 2019 märks en större optimism i branschen, eftersom marknaden i EU är i bättre balans och priserna i unio­nen stigit något. Nordzuckers resultat för 2019 är inte klart än, men Jesper Thomassen flaggar för ett minusresultat både på koncernnivå och för den svenska verksamheten inom Nordic Sugar. Men för innevarande år blir det troligen positivt, enligt honom.

  Däremot skapar coronautbrottet osäkerhet eftersom världsmarknadspriserna på socker kraftigt vänt ner. Men balansen på den europeiska marknaden talar för att priset inte faller lika mycket som internationellt, enligt Jesper Thomassen.

  Relaterade artiklar

  Till toppen