Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 juni 1999

  Ikea ställer miljökrav på virket och sänker priset

  Ikea ställer krav på att virkesleverantörerena ska bedriva miljöcertifierat skogsbruk. Samtidigt förvarnar företaget om lägre råvarupriser. Ikea har en stadig tillväxttakt på 15 till 20 procent per år och omsätter i år över 60 miljarder kronor. Ingvar Kamprads koncept verkar aldrig tappa sugen oavsett var på jorden man introducerar de ljusa, småländska trämöblerna.

  Expanderar i andra delar av världen
  Men andelen svensk fura och gran i möblerna blir allt mindre ju större företaget blir. Av omsättningen kommer nu ungefär fem procent, motsvarande tre miljarder kronor, från försäljning av möbler tillverkade av svenskt trä.
  – Inköpen av svensk skogsråvara kommer inte att minska, men den stora expansionen kommer att ske i andra delar av världen, säger Ikeas skogsansvarige Gudmund Vollbrecht.
  Nu vill Ikea strama upp inköpen och få ännu bättre kontroll över ursprunget på råvaran.
  – Skogen är en viktig miljöfråga och vi måste kunna visa att vi gör ett seriöst arbete inför våra kunder. Det räcker inte att bara hänvisa till våra leverantörer och säga att de har miljöansvaret, säger Vollbrecht.

  Spårar råvaran
  I ett första steg spårar man nu råvaran ända till leverantören för att få grep om situationen. I steg två, som börjar den förste september år 2000, slutar man köpa massiv träråvara från urskogar, naturskogar eller andra områden med höga bevarandevärden.
  I steg tre kommer man att begära gröna skogsbruksplaner av leverantörerna. Därefter kommer man att begära tredjeparts certifiering med kravnivåer för miljön framtagna i samverkan med ekologiska och sociala intressen. I Ikeas strategidokument nämns ”FSC eller motsvarande” som kriterie.

  Sänker priset
  Ikea flaggar också för sänkta råvarupriser. Orsaken är att man inte växer på befintliga marknader utan måste sänka priserna för att expandera.
  – Det finns inget utrymme för prishöjningar i vår bransch, istället blir det förmodligen prissänkningar, säger Vollbrecht.

  Per Österman

  Relaterade artiklar

  Till toppen