Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 5 november 2018

  Ica Sverige slimmas – tjänster försvinner

  Ica Sverige är i färd med en omorganisation under hösten. Den nya organisationen ska innehålla färre tjänster än i dag – för att bland annat frigöra resurser till e-handelssatsningar.

  Det framgår av koncernen Ica Gruppens rapport för det tredje kvartalet 2018.

  Ica Sverige ska under hösten frigöra resurser för att utveckla och modernisera sin organisation, enligt Ola Fernvall, chef för externa relationer på Ica Gruppen.

  De besparingar som görs ska investeras i bland annat e-handel, men också i individanpassad marknadsföring – och i ny kompetens.

  Det framgår av Ica Gruppens rapport för det tredje kvartalet för 2018.

  – Det innebär sammantaget att det kommer att finnas något färre tjänster i den nya organisationen. Vi är mitt uppe i detta arbete nu och omfattningen av förändringarna är inte beslutade, säger Ola Fernvall till ATL.

  Ica Gruppen förbättrade sitt rörelseresultat till 1,499 miljarder kronor (1,380), i tredje kvartalet 2018, jämfört med motsvarande period föregående år.

  Resultatet var dock i stort sett oförändrat på 1,082 miljard (1,1) – medan resultatet per aktie försämrades något till 5,36 kronor (5,45). Även kassaflödet från koncernens löpande verksamhet var oförändrat på 1,1 miljard. Med Ica Banken borträknad uppgick kassaflödet till 583 miljoner (854).

  ”God fart”

  Nettoomsättning landade på 28,8 miljarder kronor (27,2). Högst nettoomsättning hade butiksverksamheten Ica Sverige, där den uppgick till 20,7 miljarder (19,9).

  Koncerndelens vinst tyngdes samtidigt av högre logistikkostnader, bland annat till följd av högre bränslepriser.

  Det fanns vid kvartalets utgång 1 287 fristående Ica-butiker och tillsammans har en tredjedel av den svenska butiksmarknaden.

  ”Icas butiksförsäljning i Sverige har god fart även i tredje kvartalet. Definitiva marknadsdata visar att vi växte snabbare än marknaden och tog marknadsandelar under första halvåret”, konstaterar Ica Gruppen VD Per Strömberg i VD-ordet.

  Uppåt för e-handeln

  Ica Sverige-grenen ökade också sin online-försäljning till 365 miljoner (259), en ökning med 41 procent. Totalt 256 ICA-butiker erbjuder nu matinköp online och 605 butiker erbjöd ”Ica Matkassen”.

  Samtidigt belastade e-handelslagret i Stockholm resultatet negativt.

  – Som alltid när man bygger upp något nytt kostar det pengar i början, det är samma sak när vi etablerar nya butiker. Det tar några år innan investeringen betalar tillbaka sig, säger Ola Fernvall och fortsätter:

  – Det finns butiker som redan idag visar svarta siffror när det gäller e-handel, men de flesta befinner sig i en uppbyggnadsfas, säger han.

  Köpte läkarappen Min Doktor

  En större händelse under kvartalet var att Ica Gruppen – via dotterbolaget Apoteket Hjärtat – köpte 42 procent av läkarappen Min Doktor för 335 miljoner kronor. Bolaget bakom appen har tagit över ansvaret för Icas Minutkliniker som återfinns i anslutning till Ica-butiker – och planerar nu för en snabb expansion.

  Totalt mer än fördubblades investeringarna till 856 miljoner (470). 544 miljoner (196) var hänförliga till Ica Fastigheter.

  Tillgångar och aktieägare

  Samtliga tillgångar var oförändrade på 79,4 miljarder. Eget kapital uppgick till 32,5 miljarder, under tredje kvartalet 2018.

  Koncernen anläggningstillgångar summerades till 60,2 miljarder (56,8), och omsättningstillgångarna till 19,1 miljarder (18,1), varav 3 miljarder i likvida medel via Ica Banken.

  Långfristiga skulder låg på 10,8 miljarder, och de kortfristiga på 36,2 miljarder.

  Största ägare i Ica Gruppen var vid utgången av kvartalet Ica-handlarnas Förbund som innehar drygt hälften av röster och kapital i koncernen.

  Tvåa är Industrivärden med en andel på tio procent, följt av kapitalförvaltarna Blackrock och Vanguard – som vardera innehar strax över en procent.

  Relaterade artiklar

  Till toppen