Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 10 februari

  Ica tappar marknadsandelar

  Icas utveckling på den svenska dagligvarumarknaden var något svagare än marknaden i fjärde kvartalet och för hela 2020, enligt bolagets bokslutsrapport. Ändå överträffar resultatet förväntningarna från analytiker.

   Arkivbild.
  Arkivbild. FOTO: Johannes Erlandsson

  Ica redovisar ett ebit-resultat på 1 325 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020. Genomsnittet av åtta analytikers estimat, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett rörelseresultat på 1 318 miljoner kronor.

  Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1 371 miljoner kronor. Här var snittestimatet 1 318 miljoner.

  ”Resultatmässigt har vi i stort en bra utveckling och vi når under 2020 vårt marginalmål”, skriver Icas vd Per Strömberg i bokslutsrapporten.

  Fortsatt pandemipåverkan

  Ica uppger att covid-19 hade en sammantagen effekt på rörelseresultatet om cirka +25 miljoner kronor under kvartalet. Intäkterna uppgick till 32 593 miljoner kronor, mot ett snittestimat på 32 306 miljoner.

  ”Vi växer klart snabbare än marknaden på nätet men den exceptionellt höga online-tillväxten innebär också att vi totalt sett får en lägre relativ tillväxt, allt annat lika. Vi bedömer sammantaget att pandemin kommer att fortsätta påverka utvecklingen för dagligvarumarknaden i vart fall under det första halvåret”, skriver Per Strömberg i rapporten.

  I Sverige stod e-handeln i det fjärde kvartalet för cirka 45 procent av tillväxten i butiksförsäljning, och över 30 procent på helåret.

  Ica har tappat lite marknadsandelar i Sverige under det fjärde kvartalet och helåret 2020, något som Per Strömberg hänvisar till stor del till effekter av pandemin.

  – Vi förstår varför vi kan tappa lite under 2020. När man tittar på det känner vi en trygghet i att när pandemin släpper kommer vi att kunna växa våra marknadsandelar, säger han i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

  Höga volymer ger hög effektivitet

  Han förklarar att vid en summering av utvecklingen under hela 2020 är det tydligt att under perioder med hög smittspridning, höga sjuktal och nedstängning av samhället, då har Ica haft en lägre marknadsandel.

  – I perioder av mindre smittspridning har vi tagit marknadsandelar, säger han.

  Ica har en större andel med små och medelstora butiker, som drabbas i större utsträckning när folk under perioder av hög smittspridning handlar mer i större butiker eller online.

  Under det fjärde kvartalet ökade försäljningen i de svenska Ica-butikerna med 7,2 procent för jämförbara butiker samtidigt som marknadstillväxten uppgick till 7,5 procent under kvartalet.

  För det fjärde kvartalet lyfter Per Strömberg fram marginalen i Ica Sverige som en ljuspunkt. Under det fjärde kvartalet ökade den justerade rörelsemarginalen i Sverige till 4,2 procent (3,8).

  – Tittar vi under hela 2020 så har Ica Sverige gynnats av ökade volymer och när volymerna ökar får vi en högre effektivitet, kommenterar han.

  Styrelsen föreslår en utdelning om 13 kronor per aktie för helåret. Bolagets anställda i Sverige kommer också att få en resultatpremie på 10 000 kronor per medarbetare.

  ”Det har varit ett på många sätt ansträngande år och jag är därför extra glad åt att vi med det starka resultatet i ryggen kan dela ut en historiskt hög resultatpremie, skriver Per Strömberg i bokslutsrapporten.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen