Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 22 november 2018

  Här har storleken betydelse

  Aristovo, RYSSLAND.

  Att göra affärer i Ryssland är som att spela ishockey: det är tufft men det finns regler, enligt tysken Stefan Dürr. Att döma av framgångarna för hans företag Ekoniva spelar han skjortan av sina ryska konkurrenter.

   Kalvarna stannar i sina vita plasthyddor till 72 dagars ålder.
  Kalvarna stannar i sina vita plasthyddor till 72 dagars ålder. FOTO: Ann-Helen Meyer von Bremen

  I december förra året gick Ekonivas dagsproduktion genom tusentonsvallen. Ett halvår senare hade man ökat till 1 400 ton per dag. Planen är att man ska producera 1,5 miljoner ton mjölk 2021 vilket, är mer än halva den totala svenska produktionen.

  För att lyckas med en sådan hisnande expansion måste man ha goda kontakter med myndigheterna och Stefan Dürr har Vladimir Putins öra. När EU beslutade om sanktioner mot Ryssland efter ockupationen av Krim, gav han rådet till presidenten att svara med förbud för import av ett stort antal europeiska jordbruksprodukter, däribland mjölk och ost. Det blev tufft för europeiska bönder men innebar stora möjligheter för den ryska mejerisektorn och för Ekoniva.

   Tysken Stefan Dürr, ägare till Ekoniva, har blivit så framgångsrik att han fått medborgarskap i Ryssland genom dekret av Putin.
  Tysken Stefan Dürr, ägare till Ekoniva, har blivit så framgångsrik att han fått medborgarskap i Ryssland genom dekret av Putin. FOTO: Ann-Helen Meyer von Bremen

  Expansionen underlättas av statliga kreditgarantier och förmånliga lån. De regionala regeringarnas välvilja spelar också stor roll.

  – När vi etablerade oss här investerade regionen i området och ordnade vägar, gas, el och vatten samt byggde bostäder, säger Ramil Bigbayet, platschef på Ekonivas anläggning i Aristovo i Kalugaregionen 20 mil söder om Moskva.

   Stort, nytt, effektivt och rationellt. Ramil Bigbayet är platschef på Ekonivas nya anläggning med plats för nästan 3 000 mjölkande kor i Aristovo, Kalugaregionen.
  Stort, nytt, effektivt och rationellt. Ramil Bigbayet är platschef på Ekonivas nya anläggning med plats för nästan 3 000 mjölkande kor i Aristovo, Kalugaregionen. FOTO: Ann-Helen Meyer von Bremen

  Dubbelt så stor som största svenska

  Anläggningen, med tre hallar för 950 kor i lösdrift i varje hall, är dubbelt så stor som Sveriges största mjölkgård. Det är en typisk produktionsenhet inom koncernen. Man mjölkar tre gånger om dagen i en karusell för 72 kor och avkastningen per ko ligger vid vårt besök på 28 liter per dag.

  Traktorer dundrar förbi med årets sista skörd av lucern som är stomme i fodret med en proteinhalt på 25 procent. Tillgång på arbetskraft är en av de största utmaningarna. När produktionen startade 2017 var nittio av de hundra anställda tadzjiker eller uzbeker, men nu är nästan hälften ryssar.

   Foderberget växer, i takt med att den sista skörden av lucern körs in.
  Foderberget växer, i takt med att den sista skörden av lucern körs in. FOTO: Ann-Helen Meyer von Bremen

  Att vara stor lönar sig i Ryssland. ”Den svåra situationen för små och medelstora företag gav oss goda möjligheter att ta över flera företag”, skriver Ekoniva i sin årsredovisning.

  Enheterna specialiseras

  Nu satsar man på vertikal integration och investerar både uppströms och nedströms. Förut köpte man in kvigor från Europa men nu driver man eget avelsarbete. Ekoniva odlar på 360 000 hektar, i första hand foder till de egna djuren, men producerar också eget utsäde och är nu ett av Rysslands största utsädesföretag.

   Nyligen köpte Ekoniva ett mejeri och deras varumärke som riktar sig till barn.
  Nyligen köpte Ekoniva ett mejeri och deras varumärke som riktar sig till barn. FOTO: Ann-Helen Meyer von Bremen

  Efter framgångar på jordbrukssidan vänds nu blickarna mot livsmedelsindustrin och konsumenterna. Man har köpt två mejeriföretag och en femtedel av mjölken förädlas i företaget.

   Specialisering är ett av nyckelorden för Ekoniva. I framtiden ska alla kalvar från Kalugaregionen födas upp på en särskild anläggning.
  Specialisering är ett av nyckelorden för Ekoniva. I framtiden ska alla kalvar från Kalugaregionen födas upp på en särskild anläggning. FOTO: Ann-Helen Meyer von Bremen

  Samtidigt som man tar in alltmer verksamhet i företaget specialiseras de olika enheterna. Kalvarna står i ändlösa rader i sina vita plasthyddor i anläggningen i Aristovo där de stannar till 72 dagars ålder. I framtiden ska alla kalvar från Ekonivas 12 000 kor i Kalugaregionen tas direkt från födseln till en specialiserad anläggning, berättar Ramil Bigbayet.

  Mjölkproduktionen hårt drabbad

  Förändringarna i samband med Sovjetunionens sammanbrott 1991 drabbade jordbruket hårt, särskilt mjölkproduktionen, som föll från mer än 45 miljoner ton till dryga 30 miljoner. Ryssland har nu ett officiellt mål att vara 90 procent självförsörjande på mjölkprodukter, men 2017 nådde man bara 82 procent. De statliga stöden till mjölkproduktionen har uppgått till 10 miljarder kronor de senaste tre åren. Det mesta är i form av investeringsstöd, men under 2016 hade man också prisstöd för mjölk.

  Ekoniva

  Ekosem-Agrar GmbH är ett tyskregistrerat bolag som äger Ekoniva, ett av Rysslands största jordbruksföretag och den största mjölkproducenten. Det startade 1994, mjölkproduktion började man med 2006. Omsättningen 2017 var cirka 2 miljarder kronor. Vinsten 350 miljoner kronor. I maj 2018 arbetade företaget i 6 regioner i Ryssland och hade:

  7000 anställda, varav 100 anställda i Aristovo

  360 000 hektar åkermark

  105 000 nötkreatur varav 51 850 mjölkande kor, 2500 dikor i konventionell produktion och 500 dikor i ekologisk produktion

  3 mejerier

  Panorering över det enorma ensilageberget på Ekonivas anläggning:

  Relaterade artiklar

  Till toppen