Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 28 juli 2017

  Hyfsad skörd trots sen start och torka

  Skörd i nivå med femårssnittet trots sen start och torka i delar av landet.

   Mikael Jeppsson.
  Mikael Jeppsson. FOTO: Lantmännen

  Lantmännens första prognos för skörden 2017 visar en totalskörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd på cirka 6,1 miljoner ton, vilket är i nivå med femårssnittet. Avkastningen har påverkats negativt av en torr och kall vår i hela Sverige samt av en torr julimånad med undantag för Skåne.

  Stora höstsådda arealer som avkastar mer än vårsådda grödor har kompenserat för torkan.

  Årets skörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd bedöms vara i nivå med femårssnittet, trots att den kalla och torra våren innebar en trög start för både höstsådda och vårsådda grödor. Normal nederbörd i juni följdes av torrt väder under juli i både västra och östra Sverige samt i området runt Mälaren. Skåne, Blekinge och södra Gotland är de enda områdena som har haft normala regnmängder under juli månad.

  Något över förra året

  Skörden i år beräknas till 6,1 miljoner ton av spannmål, oljeväxter och trindsäd. Prognosen för 2017 ligger något över föregående års skörd på 5,9 miljoner ton men en bra bit under 2015 års rekordskörd på 6,7 miljoner ton. Det torra vädret i Mellansverige innebär ett lägre infektionstryck av svampsjukdomar medan risken för detta är större i Skåne.

  – Årets skörd hamnar på femårssnittet. Den torra och kalla inledningen av våren försenade starten, vilket normalt påverkar avkastningen negativt. På många håll i Sverige har vi även haft låga grundvattennivåer vilket blir tydligt vid lägre regnmängder och torra perioder. Endast Skåne, Blekinge och södra delen av Gotland har fått normala regnmängder hittills i år. Detta gör att avkastningen kommer att variera mellan områdena, säger Mikael Jeppsson, chef för Lantmännens spannmålsenhet i ett pressmeddelande.

  Vete lyfte skörden

  Den stora sådden av vete i höstas, som normalt sett avkastar mer än vårgrödor, hjälper till att lyfta totalskörden. Årets skörd innebär att exporten ökar något, till 1,8 miljoner ton där merparten är vete.

  Som oftast skiljer sig prognosen mellan de olika delarna av landet, det råder stora lokala variationer.

  – Mycket tyder på att variationerna mellan Sveriges olika regioner blir större än normalt. säger Mikael Jeppsson.

  Södra Sverige har fått en normal mängd nederbörd vilket kan innebära ett högre svampinfektionstryck som kan påverka avkastningen negativt, framför allt på höstrapsen. Skörden kommer att starta senare än normalt på grund av den sena våren.

  I västra Sverige har de senaste veckornas torka påskyndat mognandet. På de lättare jordarna kommer avkastningen att få svårt att nå normalskördens storlek.

  I östra Sverige har stora delar av Sörmland lidit av torka som resulterar i en skördepotential under medel. Östergötland och Gotland har fått något mer regn och verkar gå mot en normalskörd.

  I Mälarområdet såg förutsättningar bra ut fram till midsommar men i juli har grödorna lidit av torrt väder om än i mindre omfattning. Prognosen visar på normal skörd.

  Kall vår

  Norra Sverige har efter en kall vår fått lagom med regnmängder under växtperioden, vilket ger goda förutsättningar för en bra skörd. Den värme som råder nu i området är välbehövlig.

  – Vi står väl rustade för att ta emot årets skörd vid våra 49 mottagningsplatser där Mönsterås i Kalmar län är ny för året och vi ser med spänning fram emot att leveranserna rullar in på våra mottagningar, säger Mikael Jeppsson i ett pressmeddelande.

  Relaterade artiklar

  Till toppen