Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 8 augusti

  Öppet brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

  Årets extrema torka kräver särskilda insatser. Inför statssekreterare Elisabeth Backtemans möte med landshövdingarna den 8 augusti vill vi uppmana till mer praktiska och enkla lösningar och bättre framtida planering, skriver Hushållningssällskapen i ett öppet brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

   I ett öppet brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht skriver Hushållningssällskapen att Sverige snabbt måste betala ut de EU-stöd från tidigare år som släpar efter, men även jobba långsiktigt för en klimatanpassning av jordbruket.
  I ett öppet brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht skriver Hushållningssällskapen att Sverige snabbt måste betala ut de EU-stöd från tidigare år som släpar efter, men även jobba långsiktigt för en klimatanpassning av jordbruket. FOTO: Hans Prinsen/Mostphotos

  Det öppna brevet är ett gemensamt upprop från Sveriges Hushållningssällskap. De skriver att de vet att länsstyrelserna och Jordbruksverket är hårt ansträngda, men att det är ett faktum att cirka 500 miljoner kronor i EU-stöd från 2015, 2016 och 2017 inte har betalats ut till lantbrukare. De uppmanar länsstyrelserna att låta de mest erfarna handläggarna samarbeta kring detta för att snabbt få ut gamla stöd. De tillägger också att Hushållningssällskapet har 300 rådgivare runt om i Sverige och att en möjlighet är att projektanställa en del av dem för att hjälpa till med det arbetet. Cirka hälften av deras rådgivare har lång erfarenhet av EU-rådgivning och stödhantering, enligt det öppna brevet.

  Långsiktig klimatanpassning är viktig

  Hushållningssällskapen skriver också att de i mer än 200 år har bidragit med kunskap för att öka livsmedelsproduktionen i Sverige och att de vill fortsätta med det genom sina naturbruksgymnasier, med rådgivning, fältförsök och forskning. De beskriver sig själva som en länk mellan tillämpad forskning och lantbruket och vill framöver bland annat hjälpa till med att skapa en beredskap för hur man löser frågan om bevattning i jordbruksbygder och satsa på mer lättillgänglig information om klimatanpassning.

  Kräver stora investeringar

  Hushållningssällskapen menar att akuta problem måste lösas men att det samtidigt är viktigt att snabbt komma i gång med ett långsiktigt och strategiskt arbete för en bättre klimatanpassning av jordbruket. De skriver att det kräver stora investeringar som ingen enskild organisation har. ”Betala skyndsamt ut gamla EU-stöd så rättssäkert som möjligt, förstärk snabbt det långsiktiga och strategiska arbetet med klimatanpassning och se Hushållningssällskapet som en resurs för hela landet”, skriver de i det öppna brevet.

  LÄS OCKSÅ: Hushållningssällskapen växer kring VänernLÄS OCKSÅ: Hushållningssällskapen röstar om sammanslagning

  Till toppen