Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 21 september 2017

  Hackspett kan stoppa byggplaner i Umeå

  De senaste åren har artskyddet påverkat skogsbruket i flera uppmärksammade fall. Nu kan det sätta stopp för en helt ny stadsdel i Umeå.

   Den vitryggiga hackspetten hör till de mest hotade ryggradsdjuren i Sverige. Totalt finns bara en handfull häckande par i landet.
  Den vitryggiga hackspetten hör till de mest hotade ryggradsdjuren i Sverige. Totalt finns bara en handfull häckande par i landet.

  Umeå kommun planerar att exploatera den relativt orörda Ön, en ö mitt i Umeälven. Bland annat planeras 3 000 bostäder på öns norra del. Men vid en förberedande inventering påträffades vitryggig hackspett, en fågel som bedöms som akut hotad och omfattas av artskyddet enligt fågeldirektivet.

  – Det är för tidigt att säga hur det här påverkar byggplanerna. Det är mycket att ta hänsyn till och det behövs kompletterande utredningar, säger Nelli Flores Nilsson, som handlägger detaljplanen för Ön hos Umeå Kommun.

  Måste utredas

  Ännu är det inte säkert om hackspetten är en förbiflygande fågel eller en häckande, vilket är en av de frågor som ska utredas.

  – Vi tittar över åtgärder och kan söka dispens från artskyddet hos länsstyrelsen, men då måste vi kunna motivera dispensen, fortsätter Nelli Flores Nilsson.

  ATL har utan framgång sökt Mikael Berglund, ordförande i byggnadsnämnden, för en kommentar om vilka effekter både en dispens och ett avslag skulle kunna få. Men till SVT Nyheter Västerbotten säger han att hackspetten kan komma att stoppa hela exploateringsplanen.

  Oklart vad som gäller

  Om det gällt en skogsavverkning skriver Skogsstyrelsen i sin vägledning bland annat att gallring och avverkning ska undvikas under maj till och med juli, och att hackspetten gynnas av en skiktad, olikåldrig lövskog med gamla träd och död ved.

  Är det någon skillnad i hanteringen av artskyddsfrågor om det gäller kommunala byggplaner eller en enskild avverkning?

  – Det kan jag inte riktigt svara på. Enligt lagtexten är det inte det, men jag vet inte riktigt hur tillämpningen ser ut, säger Eva-Britt Olofsson på länsstyrelsen miljöenhet.

  Hon kan inte heller svara på hur restriktionerna för en byggexploatering skulle se ut.

  – Det är inget vi tagit ställning till. Vi har inget ärende på det här ännu, det har inte kommit in någon dispensansökan. Först måste förekomsten utredas och vilka krav hackspetten har på habitat och födotillgång. Restriktionerna är olika från fall till fall.

  Vitryggig hackspett

  Den vitryggiga hackspetten hör till de mest hotade ryggradsdjuren i Sverige.

  Arten har minskat drastiskt och idag finns bara ett 20-tal fåglar i landet, varav cirka hälften bildar häckande par.

  För att hjälpa den vitryggiga hackspetten finns sedan 2005 ett speciellt åtgärdsprogram för arten och dess livsmiljö.

  Källa: Skogsstyrelsen

  Till toppen