Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 4 september 2019

  Högtryck i grisbranschen – Kina drar upp priserna

  Det råder högkonjunktur i den europeiska grisbranschen. Exporten ökar och priserna stiger när Kina tvingas importera allt större mängder griskött i spåren av den afrikanska svinpesten.

  Tillväxten fortsätter även under 2020 spår EU-kommissionen i en aktuell prognos.

   Arkivbild: Danish Crowns slakteri i Horsens. Grisproduktionen i Europa väntas öka.
  Arkivbild: Danish Crowns slakteri i Horsens. Grisproduktionen i Europa väntas öka. FOTO: Per Gudmann

  Under första halvåret 2019 ökade EU-ländernas export av griskött med 15 procent jämfört med motsvarande period 2018, enligt EU-kommissionens statistik. Det stigande världsmarknadspriset på griskött visade sig i att exportvärdet ökade med 18 procent under samma period.

  Det är kinesisk efterfrågan som driver priserna. Kinas import av gris ökade med 42 procent under årets sex första månader. EU-kommissionens experter gör bedömningen att produktionen i Kina, världens största grisproducerande land, kommer att minska med 20-35 procent under 2019. Det motsvarar, om utfallet blir enligt sämsta scenariot, en volymminskning motsvarande den dubbla världshandeln med griskött.

  Eftersom flera andra länder med stor produktion av griskött, exempelvis Vietnam, också drabbats av svinpesten förutspår EU-kommissionen att efterfrågan på gris kommer att styras över på andra proteinprodukter och pekar speciellt på fjäderfäkött som en möjlig vinnare.

  EU:s import av gris, som redan tidigare var tämligen blygsam, har minskat ytterligare under 2019. Totalt har grisnäringen bidragit med 4,23 miljarder euro till EU:s handelsbalans under första halvåret 2019. Det är en ökning med 18 procent i förhållande till motsvarande period 2018.

  Under 2018 minskade grishållningen inom EU. Det har begränsat produktionen hittills i år och bidragit till den snabba ökningen av grispriset. Men nu produktionen är på väg att vända uppåt och kommissionens bedömning är att helåret 2019 kommer att sluta med en produktionsökning.

  Efterfrågan kommer att vara fortsatt stark och exporten kommer att öka även nästa år. Det stimulerar produktionen, som EU-kommissionen tror kommer att öka med 1,4 procent under 2020.

  Relaterade artiklar

  Till toppen