Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 18 juli 2019

  Hogan: Ompröva förbudet av neonikotinoider

  EU:s jordbrukskommissionär hoppas att neonikotinoider åter ska tillåtas för sockerbetor.

   EU:s jordbrukskommissionär hoppas att neonikotinoider åter ska få användas för sockerbetor.
  EU:s jordbrukskommissionär hoppas att neonikotinoider åter ska få användas för sockerbetor. FOTO: Hans Dahlgren

  Phil Hogan vill att nästa EU-kommission ser över hur den vetenskapliga bas beslut om växtskyddsmedel ska ha kunde leda till ett förbud mot användning av neonikotinoiderna klotianidin, imidakloprid och tiametoxam på sockerbetor.

  – Jag finner det mycket svårt att förstå den vetenskapliga grunden för att förbjuda de här produkterna i sockerindustrin. Jag tycker det är ett misstag, sa jordbrukskommissionären i samband med veckans jordbruksministerråd i Bryssel.

  Frågan låg inte inom jordbrukskommissionärens ansvarsområde, utan hos kollegan Vytenis Andriukaitis, kommissionär för bland annat livsmedelssäkerhet, vilket omfattar växtskyddsmedel. Enligt Phil Hogan argumenterade han förgäves för att EU-kommissionen skulle föreslå att de verksamma ämnena skulle vara fortsatt godkända för sockerbetor. Det avgörande beslutet om förbudet togs av medlemsländerna.

  – I nästa kommission, och nästa råd, måste vi på högsta politiska nivå en gång för alla slå fast vad som är den vetenskapsbaserade strategin när det gäller godkännanden och ansökningar av växtskyddsprodukter. Jag tror det här kommer att vara en stor fråga under de kommande fem åren, sa jordbrukskommissionären, möjligen med även den förestående processen kring ett förlängt godkännande för glyfosat i åtanke.

  Phil Hogan förväntas få fem år till som Irlands EU-kommissionär, men vilken portfölj han kommer att få är inte klart.

  Elva länder ger dispens

  Frågan om neonikotinoidernas användning i sockerbetsproduktionen har aktualiserats av en rapport från en expertgrupp tillsatt av EU-kommissionen och bestående av representanter från alla EU-länder. Den har haft i uppgift att titta på sockermarknaden i efterdyningarna av avregleringen av sockerkvotsystemet. Av rapporten framgår bland annat att elva länder har gett nöddispens från förbudet för betodlare. Som ATL skrivit tidigare så hade det kunnat vara tolv länder om Kemikalieinspektionens dispens för växtskyddsmedlet Gaucho inte upphävts av Mark- och miljödomstolen.

  Årets odlingssäsong är den första sedan förbudet trädde i kraft och rapporten konstaterar att dispenserna kan rättfärdigas av att det inte gått att få fram ersättande medel i tid, men att det argumentet inte kommer att vara lika starkt 2020. Expertgruppen har inte kunnat nå konsensus om nöddispenserna. De länder som använder dem menar att de är nödvändiga, de som inte gör det anser att de snedvrider konkurrensen på sockermarknaden.

  Neonikotinoider

  Neonikotinoider fungerar genom att de angriper insekters centrala nervsystem. En rad studier har visat att ämnena har ansenlig påverkan på tambin och bisamhällen, och på vilda pollinerare som humlor och vildbin. Bland andra EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet har kommit fram till att ämnena innebär hög risk för honungsbin, humlor och vilda bin när de används i blommande grödor. Risken för honungsbin med betat sockerbetsutsäde bedömdes däremot vara låg.

  Det har i EU varit förbjudet att använda neonikotinoiderna klotianidin, imidakloprid och tiametoxam i blommande grödor sedan 2013. 2018 utökades förbudet till all användning utanför växthus.

  Relaterade artiklar

  Till toppen