Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 5 augusti 2017

  Höga halter ogräsmedel i Skånes grundvatten

  Växtskyddsmedel inom lantbruket är ett stort hot mot kvaliteten i grundvattnet i Skåne. Det slår länsstyrelsen fast i en ny undersökning. Nu efterlyser man ett starkare skydd för vattenskyddsområden.

   Länsstyrelsen i Skåne anser att växtskyddsmedel är ett hot mot grundvattnets kvalitet.
  Länsstyrelsen i Skåne anser att växtskyddsmedel är ett hot mot grundvattnets kvalitet. FOTO: Mostphotos

  Skåne är ett lantbruksintensivt län. Därför har Länsstyrelsen i Skåne riktat in sig på att undersöka i vilken grad växtskyddsmedel förekommer i grundvattnet.

  Resultatet visar 22 av 27 grundvattentäkter innehåller stora föroreningar. Totalt fann man 14 substanser. Av dessa är fyra tillåtna i dag. Fem är nyligen förbjudna, det vill säga sedan år 2000, de övriga förbjöds innan år 2000. I vissa fall rör det sig om substanser som förbjöds för många år sedan.

  Spelar en viktig roll

  Elva av vattentäkterna, i vilka det förekommer växtskyddsmedel, ligger i så kallade vattenskyddsområden som spelar en viktig roll för dricksvattenförsörjningen.

  Länsstyrelsens slutsats är att växtskyddsmedel inom lantbruket är ett ”betydande” hot mot grundvatten av god kvalitet. En minskad användning av växtskyddsmedel är därför nödvändig.

  Sjunker i tio vattentäkter

  ”Spridning och hantering av bekämpningsmedel innebär alltid en risk för läckage och förorening av vattenresurser som grundvatten”, skriver länsstyrelsen.

  Jämfört med en tidigare studie från 2007-2010 har halten växtskyddsmedel dock sjunkit i tio av de undersökta vattentäkterna. I en har man upptäckt högre halt. I fem finns inga spår av växtskyddsmedel.

  Störst föroreningar i Kristianstad

  De största föroreningarna förekommer på Kristianstadsslätten och i Simrishamn. Här rör det sig i första hand om bentazon, som är ett tillåtet ogräsmedel.

  När det gäller vattentäkten på Kristianstadsslätten försörjer den förutom Kristianstad även Hässleholm, Bromölla, Broby och Åhus med dricksvatten.

  Även på Bjärrehalvön fann länsstyrelsen höga föroreningar i vattenskyddsområden. Här har man även hittat substanser som BAM och atrazin som användes i den numera förbjudna produkten Totex Strö, som bland annat förekom vid ogräsbekämpning.

  Charlotte Sparrenbom, geolog vid Lunds universitet, är inte särskilt förvånad över resultaten. Skåne är ett lantbruksintensivt län, säger hon.

  – I Danmark stängde man under en period tre vattentäkter i veckan. Det vore konstigt om vi inte hade samma problem med bekämpningsmedel i våra vattentäkter.

  Skevt resultat

  Samtidigt tycker hon att resultatet blir skevt. Det är inte enbart inom lantbruket som det förekommer bekämpningsmedel. Det förekommer även vid ogräsbekämpning längs med vägar och järnvägar.

  – Inom lantbruket finns det också stora restriktioner kring hur bekämpningsmedel får användas, säger Charlotte Sparrenbom.

  Samtidigt finner man substanser som släppts ut för många år sedan.

  – Det betyder att de nya medlen inte alltid har nått ner till grundvattnet ännu. Hur lång tid det tar beror på hur marken ser ut, säger hon.

  LÄS MER: Lägre halter bekämpningsmedel i vattenLÄS MER: Mängden bekämpningsmedel påverkar spridningLÄS MER: Förbjudna ogräsmedel i vattnet

  Relaterade artiklar

  Till toppen