Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 11 juni 2018

  Höga brandrisken ovanlig för årstiden

  Den höga brandrisken i Norden är mycket ovanlig. Normalt ligger södra Europa i topp vid den här tiden på året.

   Skogsbränder är resurskrävande, de tar tid att släcka och arbetet kräver stora personalinsatser. ”Ett problem är att räddningstjänstens resurser i glesbygden där skogen finns, minskar”, säger Leif Sandahl, handläggare på MSB.
  Skogsbränder är resurskrävande, de tar tid att släcka och arbetet kräver stora personalinsatser. ”Ett problem är att räddningstjänstens resurser i glesbygden där skogen finns, minskar”, säger Leif Sandahl, handläggare på MSB. FOTO: Per Groth

  – Läget är oroväckande och lite sensationellt. Ser man på brandriskkartor över EU så toppar Norden, vanligtvis brukar risken vara högst i södra Europa, säger Leif Sandahl, handläggare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

  Länsstyrelserna kan söka ersättning från MSB för flygövervakning. Statistik visar att kostnaderna har ökat sedan 2014 då Västmanlandsbranden inträffade.

  – Flygplansövervakning är jättevanligt, det är egentligen bara Stockholms och Skånes länsstyrelser som inte gör det. Men deras områden täcks delvis av flyg från närliggande län. Generellt kan jag nog säga att länsstyrelserna blivit mer på tårna sedan Västmanlandsbranden, säger Rickard Hansen, handläggare för skogsbränder på MSB.

  Leif Sandahl tycker att det är bra att skogsbranschen tagit fram riktlinjer för att hantera brandrisken efter Västmanlandsbranden.

  – Jag skulle önska att Trafikverket vidtog förebyggande åtgärder så vi slapp onödiga bränder som startas av gnistor från tåg. Skogsbranschen behöver jobba mer med hur man ska planera i dag för att undvika framtida risker. Ett exempel är att plantera större sammanhängande områden med lövträd som inte brinner lika lätt, säger han.

  Brandrisk i framtiden

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gjort flera studier som alla pekar på att Sverige sannolikt kommer att få en längre period med högre risk för skogsbränder i framtiden. På 70-80 års sikt fördubblas risken.

  Brandsäsongen kommer troligen att börja tidigare och hålla på längre under året och det kommer att bli fler dagar med hög risk. De områden som är extra utsatta är sydöstra Sverige upp mot södra norrlandskusten.

  LÄS OCKSÅ: LÄS OCKSÅ: Kvinna häktades för grov mordbrandLÄS OCKSÅ: Hjältebönder från förra skogsbranden hjälper till igen

  Läs mer om

  Till toppen