Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 januari

  Fastighetsregistret rensar bort servitut

  Har du en brunn eller annan resurs på någon annans fastighet? Kör du över grannens mark på väg till din egen? Då är det hög tid att kontrollera om du behöver förnya dina avtalsservitut.

   Kör du över grannens mark på väg till din egen? Då är det hög tid att kontrollera om du behöver förnya dina avtalsservitut.
  Kör du över grannens mark på väg till din egen? Då är det hög tid att kontrollera om du behöver förnya dina avtalsservitut. FOTO: Mostphotos

  Avtalsservitut tecknade före den 1 juli 1968 kommer från och med 1 januari 2019 att rensas bort ur Fastighetsregistret om de inte förnyas.

  Få servitut förnyade

  300 000 avtalsservitut och nyttjanderättigheter bör förnyas under 2018 för att inte raderas och hittills har bara 15 procent av dem blivit förnyade, enligt Lantmäteriet.

  – Det är svårt att säga om det beror på att många fastighetsägare inte känner till den planerade rensningen eller att man tycker att man har god tid på sig att förnya inskrivningarna. Det kan också vara så att det finns fler gamla servitut än vi räknat med som inte längre är aktuella och därför inte behöver förnyas, säger Olof Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

  Sparar tid och pengar

  När inskrivningar av rättigheter som är inaktuella eller felaktiga tas bort sparar man både tid och pengar, menar Lantmäteriet. Det är speciellt vid försäljning av fastigheter som avtalsservitut som inte syns i fastighetsregistret kan ställa till problem. Men att inskrivningen tas bort ur Fastighetsregistret är inte samma sak som att den ogiltigförklaras. Däremot kan inskrivningen ha stor betydelse för om servitutet ska fortsätta att gälla om fastigheten ska säljas.

  Lantmäteriet bedömer att runt 50 procent av avtalen från tiden före 1 juli 1968 fortfarande är aktuella och bör förnyas. På Lantmäteriets hemsida kan du logga in på Min fastighet för att kontrollera vilka avtalsservitut och nyttjanderättigheter som belastar din egen fastighet.

  Vad gäller för ansökning om förnyelse?

  För att ansöka om förnyelse av en inskrivning krävs inget samtycke från den som äger fastigheten som belastas av nyttjanderätten.

  Som fastighetsägare har du heller inget ansvar att för att förnya servitutet.

  För att ansökan ska vara giltig krävs endast aktnummer/dagboksnummer och beteckningen på den fastighet där rättigheten är inskriven anges. Förnyelseanmälan här.

  Dessa inskrivningar berörs:

  Avtalsservitut…

  Nyttjanderätt

  Avkomsträtt

  Dessa inskrivningar berörs inte:

  Officialservitut (servitut som har skapats i en lantmäteriförrättning).

  Tomträtt

  Vattenkraft och vattenreglering

  Läs mer om vad Förnyelselagen innebär för just dig.

   LÄS ÄVEN: Trettio års kamp för markenLÄS ÄVEN: Så kan 2018 kan bli ett bra år

   Till toppen