Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 25 februari 2017

  Hela Simris ska drivas av förnybart

  Hundra procent förnybar produktion som bara ska konsumeras lokalt. Det är målet när Simris i Skåne ska bli Sveriges första by med eget mikronät.

   Förhoppningen är att solcellsanläggningen och vindkraftverket ska räcka för att producera all el som behövs i Simris, säger Stina Albing på Eon.
  Förhoppningen är att solcellsanläggningen och vindkraftverket ska räcka för att producera all el som behövs i Simris, säger Stina Albing på Eon.

  Det finns redan många samhällen i Sverige som indirekt är självförsörjande på el. I alla fall om man slår ut produktionen på en årscykel. Men inget samhälle i Sverige har kommit lika långt som Simris i Skåne. Där planerar Eon att bygga ett mikronät som ska göra hela samhället självförsörjande på förnyelsebar el som produceras och konsumeras lokalt.

  Elen ska lagras

  För själva produktionen står ett vindkraftverk och en solcellsanläggning som ligger i anslutning till byn.

  – Vi vill att hela Simris ska bli försörjd av de här två anläggningarna. Men sen vet både du och jag att vinden inte alltid blåser och att solen inte alltid skiner, säger Stina Albing, som ansvarar för kundkommunikationen kring projektet.

  Därför kommer företaget även testa att lagra överskottsproduktionen i ett batteri. Dessutom kommer en generator som drivs på förnyelsebart bränsle att svara upp mot behovet när övriga lösningar inte räcker till, berättar Stina Albing.

  Ska återställas

  Bakgrunden till att Eon har startat projektet med de 150 hushållen i Simris är att företaget vill få större förståelse för hur framtidens energilösningar kommer att se ut.

  Förhoppningen är att kombinationslösningarna med batteri, generator och styrsystem ska fungera som garant för att all produktion sker lokalt. Men om det behövs kommer samhället fortfarande att kunna koppla upp sig mot det centrala elnätet på bråkdelen av en sekund, enligt Stina Albing.

  Tanken är att projektet ska driftsättas efter sommaren och att projektet ska löpa under de tre närmaste åren. Under projekttiden kommer Simris dock bara vara bortkopplat från elnätet under tio veckor per år för att Eon ska kunna följa hur lösningarna fungerar. Under resten av tiden kommer strömtillförseln ske precis som vanligt.

  – Vad som händer sen är inte utkristalliserat, men som det ser ut nu kommer platsen att återställas till sitt ursprungliga skick, säger Stina Albing.

  Simris bygata är den stora genomfartsvägen i samhället. Snart ska hela byn bli självförsörjande.

  Relaterade artiklar

  Till toppen