Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 18 maj

  Havre ökar mest 2020

  Havrearealen ökar med 25 procent jämfört med förra året, visar ny statistik från Jordbruksverket.

   Havrearealen ökar 2020, visar ny statistik. Hur stor skörden så småningom blir återstår att se.
  Havrearealen ökar 2020, visar ny statistik. Hur stor skörden så småningom blir återstår att se. FOTO: Lena Karlsson

  Den totala spannmålsarealen i Sverige blir preliminärt 1 007 600 hektar i år, vilket är en ökning med 1 procent sedan förra året. Det har under våren spekulerats i att havrearealen skulle öka i år, vilket visar sig stämma överrens med Jordbruksverkets statistik.

  Havre är den gröda som ökar mest i år, uppgången är hela 36 800 hektar och grödan kommer totalt odlas på 184 700 hektar i år. Vetearealen minskar med 4 procent motsvarande 19 500 hektar, men är som vanligt den största spannmålsgrödan arealmässigt med en total areal på 452 700 hektar. Höstvetet dominerar med 89 procent av vetearealen.

  Arealen korn är oförändrad jämfört med förra året och upptar 299 800 hektar 2020. Vårkorn står för 93 procent av den totala kornarealen. Den odlade arealen raps och rybs sjunker med 6 procent jämfört med 2019 och uppskattas bli 99 300 hektar i år.

  När det gäller vall och grönfoderväxter syns också en liten nedgång med 25 000 hektar, vilket motsvarar 2 procent jämfört med förra året. Arealen slåtteräng och betesmark ökar med 1 procent.

  Relaterade artiklar

  Till toppen