Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 11 december 2002

  Hårt liv för skånska bönder på 1600-talet

  Livegenskap förknippas väl oftast med Ryssland där den avskaffades först 1861. Men den har funnits i Sverige också har ekonomihistorikern Mats Olsson vid Lunds universitet funnit vid sina forskningar och skrivit en avhandling om.

  Mats Olsson har kartlagt och analyserat de skånska
  storgodsens ekonomi och arbetsorganisation från 1500-talet
  och fram till mitten av 1800-talet.

  – Jag blev oerhört förvånad när jag hittade
  dokument som visar att livegenskap faktiskt funnits i Sverige.

   
  Livegenskapen var lokal och gällde för
  bönderna vid Bjersgårds gods nära Klippan från
  1690-talet till 1740. Med stöd av en kunglig resolution hölls
  bönderna kvar vid godset med motiveringen att det rådde
  brist på arbetskraft.

   
  Bönderna vid Bjersgård ville lämna
  godset och skrev en klagoskrift till generalguvernören Rutger
  von Ascheberg (1621-93) och vädjade.

   
  Strid om dagsverken

  Men det hade de inget för. von Ascheberg svarade
  att de skulle rätta sig efter Karl XI:s resolution som sade
  att de skulle förbli vid sina hemman.

  – Det var helt enkelt en strid om dagsverksskyldigheten vid
  godset som fick bönderna i Södra Åsbo och Norra
  Åsbo härad att skriva till generalguvernören,
  säger Mats Olsson till TT.

   
  Ibland krävdes det upp till två dagsverken
  per bonde och dag. Det kan man ju förstå att de inte
  gillade.

   
  Mats Olsson säger att det tidigare funnits
  indikationer på att den skånska adeln ville införa
  livegenskap. Men att dokumenten i Bjersgårds godsarkiv är
  de första bevisen på att det verkligen funnits.

   
  Den danska godsägarinnan Elin Passberg hade
  varit villig att jämka sina krav på dagsverken, men
  när bönderna skrev och klagade stämde hon dem inför
  tinget.

   
  De stora frågeställningarna för
  Mats Olsson när han skrev avhandlingen har varit om de skånska
  godsen utvecklades i östlig eller västlig riktning.
  I Östeuropa präglades godsdriften av ökad dagsverksskyldighet
  medan Västeuropas bönder blev alltmer självständiga.
  Men Skåne utvecklades på samma sätt som Östeuropa.

   
  Bönderna avhystes

  I två stora vågor ökade dagsverksskyldigheten
  vid de skånska godsen. Efter den första vågen
  på 1500-talet kom ungefär hälften av godsens inkomster
  från arrenden och andra hälften från den egna
  godsdriften.

   
  Så såg det ut fram till slutet av 1700-talet
  då godsens inkomster från den egna driften ökade
  till omkring 90 procent av de totala intäkterna.

  – Konsekvensen av den lönsamma egna driften blev att
  bönderna avhystes och godsägaren drog in marken, säger
  Mats Olsson.

   
  Bönderna fick välja mellan att flytta
  eller stanna kvar som statare eller torpare. Skånes utveckling
  var i stora stycken parallell med den i Danmark fram till slutet
  av 1700-talet. Därefter ökade antalet dagsverken för
  de skånska bönderna markant.

  – Det fanns bönder som tvingades ställa upp med
  700-800 dagsverken om året hos godsägaren, säger
  Mats Olsson.

   
  Mats Olssons avhandling är en del i ett stort
  tvärvetenskapligt projekt om den skånska godsmiljön
  som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

   
  Lennart Hansson/TT


  Till toppen