Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 7 juni 2019

  Här gäller HVO – trots den extra kostnaden

  Om motorsågen gick på HVO skulle Pernilla Salevids och Ingemar Svenssons lantbruk vara helt fritt från fossila drivmedel. Här går allt som rullar på HVO – förutom elbilen.

   Det är ett systemfel när det är dyrare att köra fossilfritt. Då finns inga ekonomiska incitament att gå över, menar Ingemar Svensson och Pernilla Salevid.
  Det är ett systemfel när det är dyrare att köra fossilfritt. Då finns inga ekonomiska incitament att gå över, menar Ingemar Svensson och Pernilla Salevid. FOTO: Mikael Marklund

  – Klockan är redan fem över tolv. Det syns tydligt här, säger Pernilla Salevid och pekar på en utskrift av Keelingkurvan som visar ökningen av koldioxid i atmosfären.

  Nu är den på en nivå som mänskligheten aldrig tidigare har upplevt och visar inga tecken på att ens plana ut.

  – Vi vill verkligen inte skriva andra lantbrukare på näsan. Men vi vill och har möjlighet att göra vad vi kan för att inte öka utsläppen av växthusgaser, säger Pernilla Salevid.

  Gårdens 50 herefordkor med kalvar och tre tjurar sköter de 70 hektaren naturbetesmark. Till det kommer 50 hektar åker som till största delen används till vallodling. På omkring tio hektar odlas spannmål som går till foder åt de egna tjurkalvarna. Korna får enbart gräs året om. Till detta kommer 120 hektar skog.

  Sex kubikmeter per år

  Två traktorer finns på gården. Två Valtror, en 6200 och en N101. Dessutom ingår en minilastare i maskinparken. Samtliga går omkring 500 timmar per år, var och en. Tillsammans förbrukar de omkring sex kubikmeter drivmedel per år. Gården har också två personbilar som går på HVO.

  – Det är omkring 1 400 kronor dyrare per kubik för traktorerna, eftersom vi inte kan få någon kompensation för koldioxidskatten för HVO som lantbrukare får för diesel. Så att använda HVO i stället för diesel har kostat oss omkring 10 000 kronor per år.

   Traktorerna går omkring 500 timmar per år var och enbart på HVO.
  Traktorerna går omkring 500 timmar per år var och enbart på HVO. FOTO: Mikael Marklund

  ”Ett systemfel”

  Den extra utgiften tycker de är hanterbar men för lantbrukare i en annan ekonomisk situation är läget annorlunda. Många vill använda fossilfria bränslen men måste välja bort det för kostnadens skull, menar Pernilla Salevid och Ingemar Svensson.

  – Vi har hittills kunnat köpa HVO för samma pris som diesel, så för våra bilar har det inte varit dyrare, men på senaste tiden har priset på HVO gått förbi dieseln.

  – Det är ett systemfel när det är dyrare att köra fossilfritt. Då finns inga ekonomiska incitament att gå över, säger Pernilla Salevid.

  Ett risktagande

  En förklaring till varför HVO kostar mer än fossil diesel är reduktionsplikten, som innebär att det ska vara en viss andel biodrivmedel i fossila bränslen.

  – Visst är det också en fråga om tillgång och efterfrågan som pressar upp priset. Men det kan förhoppningsvis få igång fler producenter och ett ökat utbud, säger Ingemar Svensson.

  Några problem med traktorerna har inte bränslebytet inneburit.

   Ingemar Svensson med en av gårdens tre herefordtjurar. Stora delar av arealen består av naturbete.
  Ingemar Svensson med en av gårdens tre herefordtjurar. Stora delar av arealen består av naturbete. FOTO: Mikael Marklund

  – Nu godtar Valtra att man kör på HVO. Men jag förstår om de med nya traktorer där tillverkarna inte godkänner något annat än diesel inte går över. Det är ett risktagande ur garantisynpunkt. Fast jag tror det är en obefogad försiktighet från många maskintillverkares sida, säger Ingemar Svensson.

  Producerar egen el

  Slängarbilen på gården är en Renault med eldrift. Sedan den införskaffades för 2,5 år sedan har den gått 3 000 mil. Räckvidden på 12 mil gör att den klarar en resa tur och retur till de närmaste tätorterna, Kisa, Gamleby och Vimmerby. På stalltaket finns solceller som producerar ungefär en tredjedel av gårdens årsbehov.

  – Det känns bra när vi kan rulla i väg på elektricitet som vi producerat själva, säger Pernilla Salevid.

  Så ni är helt fossilfria?

  – Ja, förutom motorsågarna så är vi det. Inköpta körslor och produkter som tillverkas med hjälp av fossilenergi kan vi ju inte påverka, säger Ingemar Svensson.

   Solcellerna producerar omkring en tredjedel av gårdens årsbehov. Även när det är grått och kulet blir det en del, konstaterar Pernilla Salevid.
  Solcellerna producerar omkring en tredjedel av gårdens årsbehov. Även när det är grått och kulet blir det en del, konstaterar Pernilla Salevid. FOTO: Mikael Marklund

  Har ni fått några reaktioner från kollegor eller andra på att ni slopat fossilbränslen?

  – Vi har inte blivit mobbade om det är det du menar. Men visst är det en känslig fråga för många. Överallt finns det ju motorintresserade människor som värnar sina intressen. För vår del har HVO:n inneburit att vi kan ha kvar allt som vanligt och ändå slippa fossila bränslen.

  Hur mycket dyrare ska det vara att köra på HVO för att ni ska övergå till fossildiesel?

  – Detta kan vi göra i dag, vad vi gör i morgon beror på vilka alternativ det finna att välja på då. Vi hoppas väl alla på att kloka beslut ska komma från makthavarna i denna fråga, men allt går ju i snigelfart.

   Keelingkurvan visar hur koldioxidhalten ökat i atmosfären. Nu är nivån på rekordhöga 415 ppm, en höjning med 100 ppm sedan mätningarna startade 1958.
  Keelingkurvan visar hur koldioxidhalten ökat i atmosfären. Nu är nivån på rekordhöga 415 ppm, en höjning med 100 ppm sedan mätningarna startade 1958. FOTO: National Oceanic and Atmospheric Administration

  Fakta: Keelingkurvan

  Kurvan som bygger på mätningar av luften på berget Manua Loa i Hawaii har pågått sedan 1958. I början av maj låg mätvärdena på 415 ppm koldioxid, vilket är en ökning med 100 ppm sedan mätningarna startade.

  Forskarvärlden är oense om var nivån bör ligga för att hålla den globala uppvärmningen på en säker nivå. Vissa menar att den inte ska överskrida 350 ppm, vilket skedde redan 1987. Andra menar att den kritiska nivån för att det ska finnas en chans att hålla uppvärmningen under 2 grader är 450 ppm.

  Fakta: Reduktionsplikt

  Regeringen beslutade 2017 att andelen biodrivmedel i diesel och bensin ska vara 40 procent 2030. I år är nivån 2,6 procent för bensin och 20 procent för diesel. Nästa år ska andelen öka till 4,2 procent för bensin och 21 procent för diesel.

   Det är ett systemfel när det är dyrare att köra fossilfritt. Då finns inga ekonomiska incitament att gå över, menar Ingemar Svensson och Pernilla Salevid.
  Det är ett systemfel när det är dyrare att köra fossilfritt. Då finns inga ekonomiska incitament att gå över, menar Ingemar Svensson och Pernilla Salevid. FOTO: Mikael Marklund

  Fakta: Koldioxidkompensation

  Lantbrukare kompenseras för den koldioxidskatt som finns på diesel.

  I år är kompensationen 1 430 kronor/m3. 2018 till 2016 var den 1 700 kronor/m3. 2015 var den 900 kronor/m3.

  Relaterade artiklar

  Till toppen