Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 5 oktober

  Spannmålen utkonkurrerad av solel

  Billeberga.

  Energibolaget Eon har börjat matcha markägare som vill investera i solkraft med kunder som är beredda att betala lite extra för lokalproducerad solel. Elvireborgs gård i Skåne är först ut.

  Det är bara i några dagar som de 3 900 solpanelerna har producerat ström när ATL besöker Jörgen Mattsson på Elvireborgs gård utanför Billeberga i västra Skåne. Projektet är det första i ett nytt koncept från energibolaget Eon, där elkunder som efterfrågar lokalproducerad solel matchas med markägare som vill investera.

   Jörgen Mattssons anläggning på Elvireborgs gård i Skåne är den första som byggs enligt Eons nya koncept.
  Jörgen Mattssons anläggning på Elvireborgs gård i Skåne är den första som byggs enligt Eons nya koncept. FOTO: Hans Dahlgren

  I det här fallet har fastighetsbolaget Trianon, som satsat på en tydlig hållbarhetsprofil, valt att skriva avtal om att köpa elen. Jörgen Mattsson räknar med en förräntning på det investerade kapitalet på 11 procent per år före avskrivningar.

  – Det gjorde att jag fann att denna investering var mycket attraktivare än att så höstvete här och kanske få ett netto på 30 000 kronor om året på de här 3,5 hektaren.

  Går det att säga något om nettot som det är nu?

  – Nu ska det ju först amorteras, men som det ser ut i dag med de avtal vi gjort, minus de kostnader som finns för underhåll, serviceavtal och larmcentral, så är det ett netto på en miljon, styvt.

   Den här soliga höstdagen ligger produktionen på ungefär 70 procent av den maximala.
  Den här soliga höstdagen ligger produktionen på ungefär 70 procent av den maximala. FOTO: Hans Dahlgren

  På 9-10 år räknar Jörgen Mattsson med att investeringen är betald, baserat på dagens priser, sedan beräknas livslängden till ytterligare minst 20 år.

  Lokalproducerat premieras

  En av nyckelfaktorerna i affären är att de kunder som köper elen är beredda att betala en mindre premie för lokalproducerad solel.

  – I det här fallet har vi hjälpt Jörgen att hitta en kund som köper elen till vissa ekonomiska premisser i tio år, vilket ger en stor trygghet i investeringen, säger Jon Persson, chef för solceller och lagring på Eon.

   ”Detta är ju egentligen ett alternativ till att köpa ursprungsgarantier. I stället kan man stötta en lokal satsning, och göra ett mera additivt bidrag till vår energimix”, säger Jon Persson på Eon.
  ”Detta är ju egentligen ett alternativ till att köpa ursprungsgarantier. I stället kan man stötta en lokal satsning, och göra ett mera additivt bidrag till vår energimix”, säger Jon Persson på Eon. FOTO: Hans Dahlgren

  Eon mäklar inte bara själva elaffären, utan har också entreprenaden för att bygga den färdiga anläggningen. I det här fallet är den installerade effekten på 1,5 megawatt. Under ett normalår räknar man med att produktionen ligger på omkring 1 700 megawattimmar (1,7 miljoner kWh).

   Avkastningen på den här lite krångliga ytan blir betydligt bättre med solceller.
  Avkastningen på den här lite krångliga ytan blir betydligt bättre med solceller. FOTO: Hans Dahlgren
   Omkring 1,7 miljoner kilowattimmar kommer anläggningen att producera. Allt är sålt under tio år framåt.
  Omkring 1,7 miljoner kilowattimmar kommer anläggningen att producera. Allt är sålt under tio år framåt. FOTO: Hans Dahlgren

  På gårdar har det hittills varit vanligast med installationer som är mindre än så och placerade på tak. Där finns den ekonomiska fördelen att elen innanför mätaren är ”gratis”. När man bygger större anläggningar för att sälja el ut på nätet blir det skattemässigt andra förutsättningar.

  – Man måste upp i en lite större skala och få en viss kostnadseffektivitet på installationen för att det ska bli riktigt bra avkastning. Och så behöver du i de flesta fall hitta en köpare av elen som ger en lite bättre stabilitet till investeringen.

  Måste man upp i effekter på 1,5 megawatt för att det ska löna sig?

  – Man kan göra mindre än så. Vi kommer att bygga en efter nyår som är på 700 kilowatt. Men det är lite tuffare att få ihop en sådan investering, det finns ju en skaleffekt, säger Jon Persson.

  Suboptimala markbitar förordas

  Ingen av parterna rekommenderar att bygga på högproduktiv jordbruksmark, men menar att de flesta lantbruk har markbitar som inte är optimala för odling utan kan passa för solpaneler.

  – Det här skiftet har varit lite udda och legat illa till, och den tunga trafiken har gjort det svårt att köra produkterna ut från fältet. Med handen på hjärtat har man alltid någon plats, säger Jörgen Mattsson.

   Jörgen Mattsson ser att även den generationen som driver gården efter honom kommer att ha nytta av investeringen.
  Jörgen Mattsson ser att även den generationen som driver gården efter honom kommer att ha nytta av investeringen. FOTO: Hans Dahlgren

  Hos Eon har man märkt stort intresse för det nya konceptet, och Jörgen Mattsson har fått ta emot flera studiebesök redan.

  – Det är väldigt stort intresse. Jag har haft besökt från Rotary, något ingenjörsgäng, lokala byorganisationer och flera medlemmar från Jordägarförbundet har varit och tittat.

   Att solelsanläggningar på mark blivit mera lönsamt beror delvis på att priserna för tekniken sjunkit de senaste åren.
  Att solelsanläggningar på mark blivit mera lönsamt beror delvis på att priserna för tekniken sjunkit de senaste åren. FOTO: Hans Dahlgren
   Jörgen Mattsson fick smak för solel när han 2016 byggde den här mindre anläggningen på gården. Han hade inga lämpliga tak, utan ställde även den på marken. ”Genom att vi ställde den på fältet blev kylningseffekten så god att den faktiskt producerat 20 procent mer än beräknat”, säger han.
  Jörgen Mattsson fick smak för solel när han 2016 byggde den här mindre anläggningen på gården. Han hade inga lämpliga tak, utan ställde även den på marken. ”Genom att vi ställde den på fältet blev kylningseffekten så god att den faktiskt producerat 20 procent mer än beräknat”, säger han. FOTO: Hans Dahlgren

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen