Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 9 januari

  Här är djuren som räddar ett unikt landskap

  Huddinge kommun har satsat på betesdjur för att hålla kulturlandskapen öppna. Nästa år öppnar ytterligare beten i naturreservaten.

   Mikael Essmyren.
  Mikael Essmyren. FOTO: Fotograf Maja Brand

  – Det finns inget effektivare sätt att sköta eklandskapen än att ha betande djur. Det är svårt att sköta och förvalta reservaten utan djur. Så länge det finns intresse från djurhållare kommer vi att fortsätta öka och restaurera landskap, säger Mikael Essmyren, ekolog på Huddinge kommun.

  2017 inledde Huddinge kommun, strax söder om Stockholm, projektet betessamordning som handlar om att systematiskt arbeta med djur som resurs för att restaurera landskapet. Kommunen gick ut i landsortspressen och annonserade för att hitta betesdjur.

  I år är man uppe i cirka 60 nötdjur, 120 getter samt en varierande flock med får. Nästa år väntas antalet getter stiga till 200 stycken.

  – Betande djur är ett sätt för oss att få ut mervärden för våra medborgare som biologisk mångfald, vackra öppna kulturlandskap, friluftsliv och rekreation. Därför är vi måna om att hålla våra landskap öppna, säger Mikael Essmyren.

  Getter slyspecialister

  Inför 2021 har kommunen stängslat ytterligare 6 hektar bete för getter till totalt 26 hektar. Allt med hjälp av statliga LONA-bidrag (lokala naturvårdssatsningen).

  – Till skillnad från andra djur, som kanske främst går på gräs och örter, så går ju getterna på sly i första hand. De är väldigt effektiva restaurerare på områden som stått under kraftigt igenväxt. De tar verkligen slyet först, säger Mikael Essmyren.

  Kommunen har också fem arrendegårdar som bidrar med djur för att kunna sköta om naturreservaten. Åtagandet är inskrivet i kontraktet och en förutsättning för att få arrendera. På gårdarna finns nötboskap och får.

   På Kastellets gård i Lissmadalen finns en besättning på 15 fjällkor som deltar i röjningsarbetet.
  På Kastellets gård i Lissmadalen finns en besättning på 15 fjällkor som deltar i röjningsarbetet. FOTO: Marta Moosiatko Streng

  På Kastellets gård i Lissmadalen finns en besättning på 15 fjällkor som deltar i röjningsarbetet.

  – Korna började sambeta med getterna för något år sedan och går i samma hage. De är bra på att äta det mesta men lämnar till exempel sly och ormbunkar och då kommer getterna in och tar över. Det fungerar mycket bra, säger arrendatorn Daniel Holmkvist.

  FOTO: Marta Moosiatko Streng

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen