Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 12 februari

  Handlarnas avdrag slår hårt mot spannmålspriset

  Olika avdrag har stor inverkan på det verkliga spannmålspriset och gör det svårt för odlare att veta vad de faktiskt får betalt, det visar en granskning från HIR Skåne.

   Små kvalitetsskillnader på spannmålen kan betyda stora skillnader i pris visar marknadsrådgivare Anders Pålssons granskning.
  Små kvalitetsskillnader på spannmålen kan betyda stora skillnader i pris visar marknadsrådgivare Anders Pålssons granskning.

  Under den största delen av året saknas öppna priser på den svenska spannmålsmarknaden. Därför blir det stor uppmärksamhet då de olika aktörerna presenterar sina skördepriser under senhösten och vintern.

  – Skördepriserna är en form av examensbevis, där de större företagen måste ge sig ut på plan och visa vad de går för, säger Anders Pålsson, marknadsrådgivare på HIR Skåne och en av talarna på Nordic Agro Summit under förra veckan.

  Skördepriserna har lite olika namn hos de olika aktörerna men kännetecknas av att lantbrukare tecknar ett kontrakt med sin handelspartner på att leverera en viss volym under skörden utan att bestämma priset. Priset som sedan avräknas under senhösten blir en form av snittpris för handlarens affärer gjorda under en specifik period.

  Olika kvalitetskrav

  Men trots att skördepriserna är de enda priserna företagen är öppna med går det inte att jämföra dem rakt av. Olika aktörer har till exempel olika kvalitetsregleringar vilket gör att det högst noterade priset inte behöver ge bäst betalning när alla avdrag är gjorda. Genom att granska och jämföra de olika företagens villkor i fiktiva exempel visar Anders Pålsson hur olika kvalitetsregleringar påverkar priset till lantbrukaren.

  När det gäller raps hade Lantmännen det högst noterade skördepriset. Men på grund av att de, till skillnad från de andra aktörerna i granskningen, drar av allt avfall direkt på inlevererad vikt (hos övriga aktörer får man betalt för full vikt upp till 2 procents avfall) blev istället Svenska Foders betalning högst när alla kvalitetsregleringar tagits med i beräkningen.

  För brödvete har aktörerna olika avdrag för falltal och proteinhalter och gränser för när varan klassas ner till foder. Även för maltkorn skiljer köparnas reglering för proteinhalter stort.

  Räkna tar tid

  – En sådan här höst när maltkornet betalas betydligt högre än foderkorn slår det hårt om maltkornet blir nedklassat, säger Anders Pålsson.

  Små kvalitetsskillnader kan alltså innebära betydligt större prisskillnader mellan aktörerna än vad de fiktiva exemplen visar. Exemplen tar heller inte hänsyn till frakt- och ortsavdrag som också har en avgörande betydelse för betalningen. Andra saker som är viktiga att ta hänsyn till är bland annat efterlikvider samt hur hela skörden värderas av företagen.

  Har man bara tecknat kontrakt på en viss kvantitet och i praktiken får en högre skörd kan man tvingas sälja resten till de ofta mycket låga dagspriserna i skörd alternativt att mot en avgift lagra in spannmålen hos handlaren för senare försäljning och hoppas på en prisuppgång.

  – Där underlättar KLF för sina medlemmar eftersom de utgår från areal och inte antal ton i kontraktet.

  För att få en helt korrekt bild gäller det att sätta sig ner och räkna fram hur de olika aktörernas regleringar påverkar betalningen av den egna skörden. Men detta är en mycket tidskrävande process.

  – I praktiken tror jag att få gör det, säger Anders Pålsson.

  LÄS OCKSÅ: Svenska Foders skördepriser klaraLÄS OCKSÅ: Upp för vårvete, maltkorn och ekoLÄS OCKSÅ: Oväntat turbulent årsskifte för råvarumarknadernaLÄS OCKSÅ: Ett steg närmare flerårigt spannmål

  Till toppen