Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 22 februari 2017

  Ökad vinst för Arla

  Arlakoncernen redovisar en kraftigt ökad vinst för 2016. Trots minskad omsättning ökade företaget sitt resultat med 20,7 procent till 356 miljoner euro.

  Resultatet motsvarar 3,6 procent av koncernens omsättning, skriver Arla i ett pressmeddelande. Det kan i sin tur jämföras med 2015 då Arla Foods presenterade ett resultat på 295 miljoner euro.

  Samtidigt minskade koncernens omsättning med 6,8 procent, från 10,26 miljarder euro 2015 till 9,57 miljarder euro 2016. Enligt Arla är den minskade omsättningen ett direkt resultat av lägre försäljningspriser på den globala marknaden till följd av de höga mjölkvolymerna i Europa under första halvåret 2016 samt ogynnsamma växelkurser.

   Arlas ordförande Åke Hantoft fanns på plats under dagens presskonferens. ATL:s Martin Berg rapporterar från Köpenhamn.
  Arlas ordförande Åke Hantoft fanns på plats under dagens presskonferens. ATL:s Martin Berg rapporterar från Köpenhamn. FOTO: Martin Berg

  LÄS ÄVEN: Arla höjer mjölkpriset

  Sverige under prispress

  Vad gäller den svenska marknaden lyfter mejerikoncernen fram att marknaden har varit under prispress, vilket Sverige också delar med resten av Europa.

  ”Det låga mjölkpriset, sen 2,5 år tillbaka, fortsatte att pressa mjölkböndernas ekonomi fram till halvårsskiftet 2016, då priset vände upp igen”, säger Patrik Hansson vd Arla Sverige i ett pressmeddelande.

  Att mjölkproduktionen sjunker i Europa ses också som ett stort problem om det fortsätter, men Arla tror sammantaget att bönderna kommer att svara på prissignalen till slut. Fram till 2020 räknar företaget med en invägningsökning på cirka två procent per år, även om marknaden samtidigt är svår att förutspå, enligt koncernchef Peder Tuborg.

  – Bönderna har haft det väldigt svårt att hantera den kraftiga volaliteten som kom efter avskaffandet av mjölkkvoterna, säger Peder Tuborg.

   Fram till 2020 räknar Arla med att höja invägningen med cirka två procent per år, enligt koncernchef Peder Tuborg. Samtidigt säger han att marknaden är svår att förutspå.
  Fram till 2020 räknar Arla med att höja invägningen med cirka två procent per år, enligt koncernchef Peder Tuborg. Samtidigt säger han att marknaden är svår att förutspå.

  LÄS ÄVEN: 124 miljoner till ägarna

  Minskad intjäning

  När det kommer till Arlaintjäningen minskade intjäningen med 8,3 procent till 30,9 eurocent/kilo under 2016, jämfört med 33,7 eurocent/kilo under 2015.

  Arlaintjäningen är ett viktigt mått eftersom det återspeglar företagets förmåga att öka värdet på ägarnas mjölk genom innovation, kostnadsbesparingar och andra insatser.

  Tror på ökad omsättning

  Under 2017 förväntar sig Arla att koncernens omsättning kommer att öka markant tack vare fortsatt tillväxt i företagets varumärkesverksamhet samt högre marknadspriser globalt sett. Arlas mål för 2017 är en nettovinstandel inom intervallet 2,8-3,2. Vidare flaggar Arlas finanschef Natalie Knight för att ett av de viktigaste målen för 2017 är att höja priserna mot handeln. Det ska ge intäkter på en miljard euro som ska betalas ut till bönderna.

  Enligt Natalie Knight har koncernens kassaflöde förbättrats avsevärt vilket ger koncernen bättre manöverutrymme.

  Mest nöjd är ledningen med att företaget fortsätter att flytta råvara till Arlas mer väl betalda varumärken och att handeln med det billigare mjölkpulvret minskar.

  Peder Tuborg avslöjade också att Arla nu tittar på att ge bönderna möjligheten att använda prissäkringsverktyg för att kunna skydda intäkterna. Men han menar att det inte finns så många verktyg och att handeln i dessa fortfarande är på en låg nivå.

  Relaterade artiklar

  Till toppen