Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 april 2017

  Han tävlar i att bygga smartaste djurstallet

  Attarp, Ullared ATL

  Vilken produktionsmodell ska vi satsa på? Hur ska stallbygget utformas för att klara kraven i tävlingen? Ska jag bygga överhuvudtaget?

  Frågorna är många för Jens Gustafson, som deltar i Jordbruksverkets tävling om framtidens smarta djurstall i kategorin för slaktungnöt.

   Jens Gustafsson, Ullared, deltar i tävlingen om Sveriges smartaste djurstall.
  Bild 1/2 Jens Gustafsson, Ullared, deltar i tävlingen om Sveriges smartaste djurstall. FOTO: Marcus Frennemark
   Säker djurhantering är en viktig fråga för Jens Gustafsson när han bygger nytt. Dessutom vill han att stallet ska vara lättarbetat och att det ska vara lätt att väga djuren.
  Bild 2/2 Säker djurhantering är en viktig fråga för Jens Gustafsson när han bygger nytt. Dessutom vill han att stallet ska vara lättarbetat och att det ska vara lätt att väga djuren. FOTO: Marcus Frennemark

  Byggtävlingen kommer mitt i ett pågående generationsskifte där Jens är på väg att ta över företaget efter sin far. Dessutom håller föräldragårdens mjölkproduktion på att avvecklas och en dikobesättning är under uppbyggnad.

  Mycket att fundera på alltså, men några utgångspunkter är klara.

  – Det här är marker som kräver djur. I vallodlingen är vi konkurrenskraftiga, vi kan producera bra vallfoder, men det billigaste sättet att skörda vall är med mulen, säger Jens Gustafson.

  ”Lite hemligt”

  Vi befinner oss i mellersta Hallands mellanbygd. Mycket naturbetesmark och väl arronderad areal talar för att dikor kommer att bli en del av framtiden för Jens.

  Men tävlingsmomentet gäller byggnationen för slaktungnöt och här kan det finnas flera möjligheter. Stutar av mjölkraskalvar som föds upp under två betessäsonger är en möjlighet som provats på gården med hyggligt resultat.

  – Men det är riskabelt att bygga produktionen på att enbart köpa kalvar och vi vet att vi kan ta fram bra kalvar själva, säger Jens Gustafson.

  Många studiebesök på andra gårdar har det blivit. En skånsk köttdjursbondes filosofi, om djuren som ekonomisk motor i ett företags arealmässiga expansion, gjorde intryck.

  – Vi tänkte lika, han och jag, säger Jens Gustafson, som dock inte vill säga för mycket om byggplanerna ännu.

  – Det är ju trots allt en tävling också. Så småningom blir allt offentligt.

  Två gårdar

  I dag finns djurhållningen i företaget spridd i stallar på två gårdar, inget av dem håller måttet för framtiden. På den ena gården begränsar närheten till väg utbyggnadsplanerna så det är ganska uppenbart var ett eventuellt nybygge ska ske.

  Några frågor att fundera på är djurhantering och strömedel. Kreatur på djupströbädd kan se trevligt ut men det är ett system kräver stora mängder halm och mycket arbete.

  – Säker djurhantering är en annan viktig fråga. Hur lätt är det att väga djuren? Det måste vara lättarbetat annars blir det inte gjort.

  Jens Gustafson gillar upplägget med de tre rådgivningskompetenserna produktion, ekonomi och bygg i sitt team. Han konstaterar att det är mycket diskussioner i bilen på väg hem från studiebesöken, inte minst inbördes mellan rådgivarna.

  Nyligen har teamet presenterat sina tankegångar vid en halvtidsavstämning med juryn på Jordbruksverket i Jönköping. Kravet i tävlingen är att investeringen ska bära 400 000 kronor i lönekostnad, ha en vinstmarginal på tio procent av omsättningen samt ge fem procents avkastning på investerat kapital.

  Nu ska planerna ta fastare form inför nästa jurymöte i november.

  – Vi blev lite säkrare på en del detaljer vi pratat om i gruppen. Nu är det skarpt läge, men det ska nog gå bra, säger Jens Gustafson.

  Jens Gustafsons team

  Projektgruppen består av tre rådgivare från Växa där Jannica Krafft står för kompetensen inom produktion, Eva-Lotta Gustafsson för byggkunnandet och Claes Åkerberg för ekonomikunskaperna. Därutöver finns ytterligare resurspersoner knutna till gruppen.

  Byggtävling om framtidens lönsamma djurstallar

  Jordbruksverket finansierar tävlingen inom ramen för landsbygdsprogrammet. Elva lag/utvecklingsgrupper har upphandlats.

  De tävlande företagarna är:

  Slaktungnöt: 

  * Jens Gustafson, Ullared, Halland

  * Per Nilsson, Esplunda Lantbruk, Enköping, Uppland.

   Mjölkkor:

  * Hillringsbergs Lantbruk, Arvika, Värmland.

  * Magnus Carlman, Orraryd, Kronoberg.

   Dikor: 

  * Johan Svantesson, Värmlandsbro, Säffle, Värmland.

  * Tommy Engborg, Nynäshamn, Södertörn.

   Suggor: 

  * Peter Berg, Kristinehamn, Värmland.

   Både suggor/slaktgris: 

  * Mattias Espert, Trelleborg, Skåne.

   Får/lamm:

  * Hans Arvidsson, Umeå, Västerbotten.

  * Jozef Schimmel, Almunge, Uppland.

  En jury ger fortlöpande feedback till lagen och utser i början på 2018 vinnare. Juryn består liksom grupperna av kompetens inom företagande, produktion, ekonomi och byggnation.

  Ordförande i juryn är Jonas Fjertorp, Jordbruksverket, för juryns ekonomikompetens står Per Hansson och för byggnation svarar Erik Fagerberg. Därutöver kompletteras juryn med specialkompetens för respektive djurslag.

  Alla tävlingsbidrag blir offentliga och presenteras på ett seminarium 2018.

  Respektive företagare bestämmer sedan själv om byggplanerna ska förverkligas.

  Relaterade artiklar

  Till toppen