Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 9 mars 2017

  Gynna den biologiska mångfalden på de ”svarta sorgkanterna”

  Runt hundra odlare väntar på att få delta i bi-projektet. Bo Mårtensson på Brandstad gård utanför skånska Sjöbo är en av de 24 lantbrukare som gick med för att gynna de vilda pollinatörerna i jordbrukslandskapet.

   Mycket surr. Bo Mårtensson på Brandstad gård i skånska Vollsjö sådde förra våren den blomrika fröblandningen på den ekologiska fokusarealen. Så här såg det ut i somras. Remsorna drar till sig mängder med vilda pollinerare och andra insekter. Själv tycker han att det känns bra att få gynna den biologiska mångfalden och hoppas att de ska gynna skördarna på sikt.
  Mycket surr. Bo Mårtensson på Brandstad gård i skånska Vollsjö sådde förra våren den blomrika fröblandningen på den ekologiska fokusarealen. Så här såg det ut i somras. Remsorna drar till sig mängder med vilda pollinerare och andra insekter. Själv tycker han att det känns bra att få gynna den biologiska mångfalden och hoppas att de ska gynna skördarna på sikt. FOTO: Bee Urban

  – Eftersom vi måste ha en viss andel av åkerarealen som ekologisk fokusareal är det ett ypperligt sätt att gynna både fåglar och insekter, säger Bo Mårtensson på Brandstad gård.

  Ett otroligt surr

  På Brandstad gård brukas ungefär 600 hektar och kilometerlånga remsor både mellan fält och längs med fältkanter har såtts in med en blommande fröblandning.

  – Det här attraherar väldigt mycket insekter. Går man ut i remsan och lyssnar på sommaren är det ett otroligt surr, säger Bo Mårtensson.

   Insådd av fröblandningen honungsört, gul sötväppling, rödklöver, vitklöver och käringtand i en remsa mellan fälten på den ekologiska fokusarealen på Brandstad gård. Insådden görs för att gynna vilda pollinatörer och är en del i projektet "Blommor för bin".
  Insådd av fröblandningen honungsört, gul sötväppling, rödklöver, vitklöver och käringtand i en remsa mellan fälten på den ekologiska fokusarealen på Brandstad gård. Insådden görs för att gynna vilda pollinatörer och är en del i projektet "Blommor för bin". FOTO: Bee Urban

  Lantbrukare som är med projektet får utsäde levererat gratis och också ersättning för etablering och underhåll. Projektet har väckt stor uppmärksamhet och ett hundratal lantbrukare står på anmälningslista för att få komma med.

  – Det är på samma gång glädjande och sorgligt att konstatera att vi i dagsläget inte kan tillmötesgå och tillvarata det stora intresset och engagemanget som finns hos lantbrukare, säger Tobias Nilsson, ansvarig för projektet som drivs av organisationen Bee Urban.

   Insådden görs för att gynna vilda pollinatörer och är en del i projektet "Blommor för bin".
  Insådden görs för att gynna vilda pollinatörer och är en del i projektet "Blommor för bin". FOTO: Bee Urban

  Brist på medel

  Finansieringen bygger främst på bidrag från privatpersoner och för tillfället råder brist på medel för att utöka arealen i stor omfattning.

  – Vi gör nu allt vad vi kan för att hitta nya sätt att finansiera åtgärderna, säger Tobias Nilsson.

  En av landets många förgröningsrådgivare, Hanna Johansson på hushållningssällskapet i Väst, menar att det inte behöver vara så dyrt att gynna den biologiska mångfalden på de ”svarta sorgkanterna” även om man bekostar det själv. Hon rekommenderar blandningen honungsört och perserklöver som är både vacker, luktar gott och lockar mycket humlor, bin och fjärilar.

  – Många som börjar med det här fortsätter för att det är känns bra och ger mycket goodwill, säger hon.

  Gynna de vilda

  Med stora rapsarealer ser Bo Mårtensson fördelar med att kunna gynna de vilda pollinatörerna i landskapet.

  – På sikt har det säkert positiv påverkan på skörden. Vi gör ju mycket för att ha ihjäl alla insekter. Då kan det vara roligt att bidra med något bra till dem också, säger han.

  Projektet ”Blommor för bin”.

  Totalt deltog 24 lantbrukare med 19 hektar bifodergröda första året i projektet Blommor för bin. Lantbrukarna får utsäde gratis och levererat utan kostnad och får en ersättning på 4000 kronor per hektar för etablering och kan också få viss ersättningen för åtgärder för underhåll kommande. Syftet är att gynna den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Det finns även mycket annan hjälp om man vill satsa på åtgärder själv. Till exempel erbjuds subventionerad förgröningsrådgivning av hushållningssällskapet eller LRF Konsult i hela landet.

  Se lista här: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/mangfaldpaslatten/ekologiskafokusarealer.4.4bfda7c814c449a62873b297.html

  Det finns också mycket information på Jordbruksverkets hemsida hur man gynnar den biologiska mångfalden på ekologiska fokusarealer här:

  http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/mangfaldpaslatten/ekologiskafokusarealer.4.4bfda7c814c449a62873b297.html

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen