Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 15 januari

  Grönt ljus för gröna given

  EU-parlamentet stöttar EU-kommissionens övergripande projekt för höjda miljö- och klimatambitioner i EU.

   Fredrick Federley (C) gillar inte skrivningen om jordbrukets negativa effekt på den biologiska mångfalden i EU-parlamentets resolution.
  Fredrick Federley (C) gillar inte skrivningen om jordbrukets negativa effekt på den biologiska mångfalden i EU-parlamentets resolution. FOTO: Juha ROININEN / EUP-IMAGES

  I en första officiell reaktion på den nya EU-kommissionens politiska flaggskepp bekräftar EU-parlamentet inriktningen mot ett koldioxidneutralt EU senast 2050. EU-parlamentet efterfrågar bland annat en granskning av den pågående reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, Cap, med hänsyn till hur den bidrar till EU:s föresatser vad det gäller klimat, miljö och biologisk mångfald.

  – Vi ber EU-kommissionen analysera om det finns saker i Cap som bör göras utifrån ambitionen i green deal, säger Fredrick Federley (C), som deltog i arbetet med att ta fram en gemensam ståndpunkt från de fyra största partigrupperna i parlamentet.

  Mer till samhällsnytta

  I resolutionen lyfter EU-parlamentet också att jordbruket har en viktig roll att spela i klimatarbetet och samtidigt behöver stöd för att anpassa sig till klimatförändringarna. Fredrick Federley menar att de folkvalda med dokumentet uttrycker sitt stöd för en jordbrukspolitik som lägger mer av resurserna på att ersätta lantbruket för samhällsnyttor som marknaden inte betalar för.

  Den gröna givens höjda ambitioner måste motsvaras av en budget som hjälper bönderna att ställa om till ett mer hållbart jordbruk enligt EU-parlamentet. Hur stor den budgeten bör vara anges inte i resolutionen.

  EU-parlamentet vill också se bindande mål för minskad användning av växtskyddsmedel, liksom att minskad användning av gödsel och antibiotika prioriteras. Att jordbrukets negativa påverkan på den biologiska mångfalden minskas och djurvälfärden ökar är också viktigt, enligt resolutionen.

  Stöd för aktivt skogsbruk

  I en ny skogsstrategi för EU måste hållbar skogsförvaltning vara med som viktig för både arbetet mot klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald, slår resolutionen fast. Fredrick Federley anser att det nu finns ett brett stöd i EU-parlamentet för ett skogsbruk av nordisk typ, något som inte alltid varit självklart.

  – Vi är överens. Det innebär att vi fortsatt ska kunna ha ett aktivt skogsbruk.

  EU-parlamentet ställer sig också bakom EU-kommissionens förslag att någon typ av kompenserande gränsmekanism för handel ska införas om europeiska företag missgynnas av högre ställda klimatkrav jämfört med konkurrenter i tredje land.

  Relaterade artiklar

  Till toppen