Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 31 maj 2000

  Grisproducenter vill lägga ner Farmek och Skanek

  Lägg ned Farmek och Skanek! Bolagisera Swedish Meats och låt medlemmarna äga Swedish Meats direkt. Så skriver, i ett upprop, svenska grisproducenter som fått nog av Swedish Meats misslyckande.

  Skulden för misslyckande lägger man
  på de förtroendevalda som inte fattat vad marknadsekonomi
  är.

   
  Bakom uppropet står en grupp svinproducenter
  från både Farmeks och Skaneks område. Initiativtagarna
  har inte själva haft några uppdrag inom föreningsrörelsen.
  Men tillsammans med övriga undertecknare, alla medlemmar
  i kooperationen, svarar de för 800 000 årsvin och 30
  000 suggor. Mer än en tredjedel av den svenska svinproduktionen.

   
  Vill lägga ner

  Det är en tung röst som nu tar till orda
  för att skjuta det krisdrabbade Swedish Meats i ”rätt
  ” riktning. I uppropet kräver man bland annat att Skanek
  och Farmek läggs ned. Målet är att snabbare få
  till stånd den strukturförändring man anser vara
  nödvändig för att Swedish Meats och de svenska
  grisproducenterna ska överleva.

   
  -Vi måste bli ett affärsdrivande företag,
  men våra förtroendevalda vågar inte ta steget,
  säger Nils-Gustaf Krantz, Vallentuna, talesman för de
  upproriska svinproducenterna.

   
  Att man vill organisera om slaktstrukturen förändrar
  knappast situationen på marknaden. Men det är inte
  heller skälet till att man vill lägga ned Skanek och
  Farmek.

   
  -Vi kan inte ha företag där tjänstemän
  och företag jobbar mot varandra, förklarar Nils-Gustaf
  Krantz.

   
  – Och det kostar mycket pengar när inte alla
  drar åt samma håll!

   
  Årets första kvartal uppvisade ett minus
  på 14,3 miljoner för SQM Pork. Årets förlust
  hittills har ökat till 16 miljoner jämfört med
  minus 43 miljoner för hela 1999.

   
  De upproriska som vill ha ett effektivt affärsdrivande
  företag sätter fingret på kooperationens akilleshäl
  – sammanblandningen av politik och marknad. Och kritiken skjuter
  in sig på de förtroendevalda i styrelserna som inget
  gjort fast det gått allt sämre för den kooperativa
  slakten.

   
  -Alla bevakar sina särintressen och det går
  inte i ett företag som blöder på det här
  viset, säger Nils-Gustaf Krantz och beskriver situationen
  som mycket allvarlig.

   
  -I takt med att de privata slakterierna bygger ut
  sin verksamhet kommer allt fler att lämna kooperationen,
  spår han.

   
  Bönderna vet inte

  Annika Bergman från Örebro och Johan Matsson,
  Tomelilla, tillhör undertecknarna av uppropet. Johan är
  stor producent med omkring 30 000 årssvin medan Annika tillhör
  de mindre producenterna.

   
  -Vanliga bönder har inte en aning om hur illa
  det är ställt, säger Annika Bergman som tillsammans
  med Johan Mattsson tittat lite närmare på siffrorna
  bakom alla förlustrapporter.

   
  Enligt deras beräkningar kostar det Swedish
  Meats 1:60 kronor per kilo att slakta en gris. Det handlar om
  ren förlust per kilo.

   
  De har inga färädiga lösningar. Däremot
  ett antal frågor som publiceras här intill. Bland annat
  undrar man om SQM har råd att betala ut 400 miljoner om
  året i lön till sina tjänstemän. Och de vill
  ha svar på vad det dåliga kapacitetsutnyttjandet,
  70 procent, kostar.

   
  Ett förhållande som Swedish Meats vd
  Lars Wedén inte heller accepterar. Han ser två vägar
  att komma upp i ett rimligt kapacitetsutnyttjande på omkring
  95 procent.

   
  Tre fullskalelinjer

  Det handlar om att bygga en effektivare slaktorganisation
  med tre fullskalelinjer. En i Linköping, en i Skara och en
  i Kristianstad. Den andra linjen i Kristianstad får minskad
  kapacitet och kommer att fungerar som en buffert.

   
  Men det stora hoppet står till prognoserna
  om höjda priser och i förlängningen ökad tillförsel
  som betyder bättre utnyttjande.

   
  Att det finns för många tjänstemän
  vill inte Lars Wedén kommentera. Han säger bara att
  alla kostnader i företaget står under ständig
  observation.

   
  Att räkna förlust per kilo gris är
  inte meningsfullt eftersom det negativa resultatet ligger i försäljningsledet,
  motiverar Lars Wedén.

   
  Att Swedish Meats, blir likvidationsmässigt
  inom 18 månader är ointressant för Lars Wedén.

   
  – Så länge kan vi av affärsmässiga
  skäl inte fortsätta att läcka. Det här måste
  vi vända betydligt snabbare.


  Dan Birgerson

  Relaterade artiklar

  Till toppen