Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 november 2019

  ”Alla i värdekedjan måste tjäna pengar”

  Prisskillnaderna mellan Sverige och omvärlden får Sveriges Grisföretagare att agera. Nu undersöker intresseorganisationen möjligheten att samla utbudet av grisar för att få upp priset.

  – Alla i värdekedjan måste tjäna pengar och få sin del av kakan, säger Jeanette Elander, ordförande för Sveriges Grisföretagare.

  Bild 1/2 FOTO: Grisföretagarna/Hans Dahlgren
   Styrelsen för Sveriges Grisföretagare: Mattias Espert, Katarina Rydén, Johan Eriksson, Jeanette Elander, Petter Beckman, Margareta Åberg och Daniel Jureberg. Organisationen diskuterar vad man kallar ”en gemensam handlingsplattform”, för att snabbare kunna agera på marknadens signaler.
  Bild 2/2 Styrelsen för Sveriges Grisföretagare: Mattias Espert, Katarina Rydén, Johan Eriksson, Jeanette Elander, Petter Beckman, Margareta Åberg och Daniel Jureberg. Organisationen diskuterar vad man kallar ”en gemensam handlingsplattform”, för att snabbare kunna agera på marknadens signaler. FOTO: Johan Sedenius

  Tanken att i större skala samla utbudet av grisar och agera gemensamt på marknaden har funnits av och till inom grisnäringen. Nu har idén väckts till liv inom Sveriges Grisföre­tagare.

  – Allt är ännu i sin linda. Först måste vi ta reda på om intresset finns och om vi kan ena oss, säger Jeanette Elander.

  Ett mer samlat agerande, kanske via en ekonomisk förening eller ett bolag, kan ge en starkare position i förhandlingar med slakterierna, men också bättre signalsystem från marknaden till grisföretagarna.

  Kollar av intresset

  När efterfrågan är på nedgång kan produktionen anpassas genom att färre suggor semineras och beläggningen i stallarna minskar. Och tvärtom när efterfrågan stiger, då kan intensiteten i produktionen öka för att nå en bättre totalekonomi.

  Idén diskuteras nu på regionala möten inom grisföretagarna. Där får medlemmarna ge preliminära svar på om de vill vara en del av detta respektive om de är beredda att satsa kapital vid en eventuell företagsbildning.

  Fler möten väntar

  Hittills har möten hållits i Skåne och Skaraborg och i båda regionerna svarade mer än 50 procent av deltagarna ja på båda frågorna. Ytterligare medlemsmöten väntar de närmaste veckorna.

  – Den nuvarande affärsmodellen har funnits i många år och är kanske inte den bästa för dagens förhållanden. Men jag vill betona att detta inte görs i en handvändning, inget kommer att finnas färdigt inom det närmaste året, säger Jeanette Elander.

  Dyrare produktion

  Men hon är tydlig med att priset i Sverige måste upp, speciellt mot bakgrund av att produktionskostnaden i Sverige är 2–3 kronor högre än i omvärlden.

  – Jag oroar mig för den dagen då Kinabubblan spricker och kronkursen vänder. När importen trycker på igen, hur trogna är konsumenterna då? Hur klarar vi oss då om vi inte har effektiviserat, renoverat och sett om vårt hus?

  Köttmarknaden

  Sedan afrikansk svinpest hittades i Kina 2018 har smittan spridit sig till större delen av östra Asien och förändrat den internationella köttmarknaden i grunden.

  Den globala köttproduktionen väntas minska med 1 procent i år. Därmed bryts trenden med årliga produktionsökningar som pågått i två decennier.

  Grisproduktionen sjunker globalt med 8,5 procent medan övriga köttslag ökar.

  I Kina väntas produktionen bli minst 20 procent lägre i år. I gengäld ökar Kina sin import, plus 35 procent i år, och hela världshandeln med kött ökar.

  Priset stiger för alla kött­slag, mest för griskött som ökat med 22 procent i år.

  Källa: Jordbruksverket, EU-kommissionen

  Relaterade artiklar

  Till toppen