Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 6 november 2019

  Vill stoppa fruktad bakterie med ökad grävlingsjakt

  Att jaga grävling kan minska antalet nya fall av bovin tuberkulos bland nötkreatur, hävdar brittiska bondeförbundet NFU. Nu vill de se hårdare tag för att bekämpa spridningen av bakterien.

   Kor på engelsk landsbygd, bilden har inget med händelsen att göra. Arkivbild.
  Kor på engelsk landsbygd, bilden har inget med händelsen att göra. Arkivbild. FOTO: Mostphotos

  Bovin tuberkulos, tuberkulos hos nötkreatur, har under större delen av 2000-talet varit ett problem i England och Wales. Smittan beskrivs som det största hotet mot djurhälsa i Storbritannien och beräknas kosta skattebetalarna upp mot 100 miljoner pund per år.

  Förra året slaktades nästan 33 000 nötkreatur i England på grund av sjukdomen och 3 600 gårdar har nyligen drabbats av bakterien. Enligt uppgifter till The Guardian beräknas uppemot 64 000 djur avlivas i höst.

  Infekterade grävlingar är en av orsakerna bakom utbrotten och kontrollerad avlivning har varit en del av regeringens bekämpningspolicy av smittan sedan 2011. Det startade med licensierad jakt i Gloucestershire och Somerset 2013. Sedan dess har avlivningen utvidgats och förra månaden godkände regeringen 11 nya områden för jakt, vilket gör att det nu finns 43 områden i Midlands och västra England.

  Studie positiv till grävlingsjakt

  En ny studie, som genomfördes av forskare från regeringens Animal and Plant Health Agency och publicerades i Scientific Reports den 11 oktober, har undersökt utvecklingen av Bovin tuberkulos hos nötkreatur på olika testområden där jakt på grävling pågår, och jämfört med områden utan. Analysen jämför resultat från 2013 fram till 2017 och visar att antalet fall av sjudomen hos nötkreatur har minskat i områden där grävlingsavlivning pågår.

  I Gloucestershire var antalet fall av sjukdomen hos nötkreatur 66 procent lägre efter fyra år, jämfört med liknande områden utan. I Somerset var antalet fall 37 procent lägre.

  I Dorset var det däremot ingen skillnad alls.

  Lantbruksorganisation lyfter fram studien

  The National Farmers’ Union (NFU) tycker att studien bevisar att regeringens avlivningsstrategi har varit lyckad och vill att bekämpningen ska utökas.

  – Det här visar verkligen vilken påverkan avlivningen har haft på att få ner antalet fall av bovin tuberkulos hos nötkreatur. Det borde inte längre finnas några tvivel hos någon om att den här strategin fungerar, säger Stuart Roberts, ordförande i NFU.

  Farmer’s Weekly rapporterar att även The Farmers’ Union i Wales (FUW) efter studien skickat en uppmaning till regeringen om en mer effektiv bekämpning av sjukdomskrisen i Wales, och om att införa mer riktad jakt på grävling.

  – Nötindustrin i Wales är fortsatt tyngd av nötkreaturskontroller som inte har visat någon avsevärd påverkan på fallen av ovine tuberkulos hos djuren‚ säger Glyn Roberts, ordförande i FUW.

  Grävlingsdödandet ifrågasatt

  Men alla är inte positiva till metoden, skriver The Guardian. Naturvårdare menar att jakten är inhuman, samt att det är svårt att veta hur den kan påverka miljön på längre sikt.

  Det finns också andra metoder att använda sig av i stället, som vaccination av grävling och nötkreatur, provtagning av nötkreatur, kontroller av boskapens rörelser samt biosäkerhet på gården. Forskare menar också att grävlingarna endast är en liten del av problemet med den totala smittan.

  Den nya studien antyder också att minskningen av sjukdomsfallen inte enbart är ett reslutat av dödandet av grävlingar i området, utan det kan finnas andra faktorer som spelar in och förstärker effekterna av jakten. Exempelvis en större medvetenhet som gör att fler nötkreatur provtas, bättre biosäkerhet på gårdarna och mer kontroll över boskapens förflyttningar.

  Minette Batters, vice ordförande på NFU framhåller att det behövs en helhet med alla bekämpningsmetoder för att på riktigt kunna få bukt med sjukdomen, där avlivning av grävling i speciellt drabbade områden bör ingå.

  Tuberkulos

  • Tuberkulos orsakas av mykobakterier, huvudsakligen mycobacterium bovis (bovin tuberkulos) och mycobacterium tuberculosis (human tuberkulos). Tuberkulos är en zoonos och kan således smitta mellan djur och människor.

  • Djur kan smittas via inandningsluften eller via munnen genom exempelvis upphostningar, snor, saliv, mjölk och avföring från infekterade djur, eller förorena vattenkoppar, fodertråg och betesmark.

  • Inkubationstiden kan ta flera år och symptomen är diffusa, vilket gör att tuberkulos hos djur ofta upptäcks först när det slaktats eller dött och obducerats. Man kan då se varierande grad av bölder i lymfknutor och organ. Avmagring och nedsatt allmäntillstånd kan ses vid långt framskriden sjukdom.

  • Bovin tuberkulos hos nötkreatur är ett problem för länder både i och utanför EU. I Sverige har det inte funnits något påvisat fall hos nötkreatur sedan 1978 och de övriga nordiska länderna har en liknande situation.

  • För att förhindra smitta från djur till människa finns en statlig kontroll (köttbesiktning) vid slakt av alla nötkreatur och andra djurslag som till exempel hägnad hjort. Dessutom pastöriseras all mjölk. Kontroll sker också vid import av nötkreatur och andra djur.

  Källa: SVA

  Relaterade artiklar

  Till toppen