Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 30 maj 2000

  Gräsensilagestöd till alla

  Stödet till gräsensilage blir i år 50 -60 procent av grundnivån, visar Jordbruksverkets preliminära siffror. Ansökan om stöd har inkommit för 270 000 hektar gräsensilage.

  Så snart det stod klart att Agenda 2000
  gett Sverige rätt att betala ut arealstöd till gräsensilage
  för att därmed komma upp till den totala basarealen,
  1 737 000 hektar, började spekulationerna om hur stor areal
  brukarna skulle söka stöd för.

   
  130 000 hektar av basarealen ”öronmärktes”
  för det nya stödet. Eftersom den totala arealen vallensilage
  är runt 600 000 hektar och därtill kommer cirka 150
  000 hektar övrig vall fanns det en uppenbar risk att de 360
  stödmiljonerna skulle kunna smetas ut till en obetydlighet.
  Stalltipset var så sent i november att skulle hamna runt
  350 000 – 400 000 hektar. Det blev alltså en bra bit mindre
  än så konstaterar Tomas Eriksson på Jordbruksverkets
  arealstödsenhet.

   
  Alla som sökt stöd för vallensilage
  kommer nu alltså att få stöd med ett belopp som
  blir lite drygt hälften av arealstödet för spannmål.
  Att inte stödarealen blivit större tror Tomas Eriksson
  hänger ihop med att stödformen kolliderar med extensifieringsbidraget.
  Många bönder behöver foderareal för att kunna
  bli berättigade till extensifieringsbidraget.

   
  – Nu kommer nog många att jämföra
  ersättningen till gräsensilage med extensifieringsbidraget,
  säger Tomas Eriksson. Man kan ändra i ansökan fram
  till den 15 juni och det är möjligt att en del flyttar
  areal från gräsensilage till foderareal.

   
  Det lägre arealstöd som utgår till
  gräsensilage omfattar också den del av den obligatoriska
  tioprocentiga trädan som är knuten till gräsensilagearealen,
  påpekar Tomas Eriksson. En lantbrukare med 100 hektar arealstödsberättigad
  åker som beviljas stöd för 18 hektar gräsensilage
  får även reducerad ersättning på 2 hektar
  träda, det vill säga totalt 20 hektar.


  Sven-Olov Lööv

  Relaterade artiklar

  Till toppen