Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 13 maj 2017

  Gotland klarar transportstopp

  Minst två veckor. Så länge klarar man livsmedelsförsörjningen på Gotland om alla transporter till och från ön bryts, visar en ny rapport.

   På Gotland finns det gott om lantbrukare som producerar allt från morötter till spannmål, kött och mejeriprodukter. Det gör Gotland väl rustat inför krissituationer som exempelvis om transporterna till ön plötsligt stoppas.
  På Gotland finns det gott om lantbrukare som producerar allt från morötter till spannmål, kött och mejeriprodukter. Det gör Gotland väl rustat inför krissituationer som exempelvis om transporterna till ön plötsligt stoppas. FOTO: Ann Lindén

  Det är Livsmedelsverket, Region Gotland, Länsstyrelsen Gotland och Försvarsmakten som tillsammans under tre års tid har genomfört ett krisberedskapsprojekt för att studera hur livsmedelsförsörjningen skulle fungera om alla transporter plötsligt skulle stoppas.

  Simulerat transportstopp

  I scenariot har man utgått i från vad som skulle hända om flyg- och båttransporterna till och från ön skulle upphöra under två veckor i februari.

  ”Tack vare livsmedelsföretagens lager och gotländsk livsmedelsproduktion så bör maten räcka i minst två veckor utan fungerande transporter till och från ön. Det här ger en signal om att Gotland har styrka att klara sig på egen hand en tid om det krisar”, säger Christer Stoltz, beredskapschef på Region Gotland i ett pressmeddelande.

  Enligt Pontus Martelleur, beredskapsstrateg vid Region Gotland, klarar sig dricksvattenförsörjningen två till tre veckor utan leverans av de kemikalier som krävs för att rena vattnet, skriver webbplatsen Hela Gotland.

  Egen produktion täcker matbehov

  På ön finns flera producenter av kött, grönsaker, potatis, spannmål och mejeriprodukter som kan täcka behoven av mat. Om ett transportstopp skulle inträffa kommer butikerna att vara tömda på varor inom några dagar.

  ”Tillgången på mat är inte ett bekymmer. Utmaningen ligger snarare i hur transporterna från producenter till butiker skulle gå till. Det viktigaste är att hitta samverkansmodeller där producenter, grossister och distributörer ingår”, säger Kejll Noman, chef på länsstyrelsens landsbygdsenhet till Hela Gotland.

  När utbudet av livsmedel begränsas kan skolor och äldreboenden behöva anpassa sina menyer till den mat som finns tillgänglig.

  Ny analysmetod har utvecklats

  Under projektet har också en ny metod för att analysera livsmedelsförsörjning tagits fram. Förhoppningen är att lärdomarna från projektet på Gotland kan användas på flera håll i landet.

  ”Ett grundläggande analysarbete av alla kommuner kring vilka behov som finns, och vilka åtgärder som behöver vidtas, är ett viktigt steg för att säkerhetsställa en god beredskap i hela Sverige”, säger Therese Frisell, rådgivare vid team beredskap och försörjning vid Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

  Relaterade artiklar

  Till toppen