Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 juni 2017

  Här är kommunerna som förbjuder naturgödsel

  KARTA. Det är stora skillnader i kommunernas attityder till gödselspridning nära bostäder. De flesta har inga särskilda regler alls. 7 kommuner har i strid med rekommendationerna ett förbud i en zon på flera hundra meter. ATLs unika karta visar hur det ser ut i alla Sveriges kommuner!

  Unik kartläggning – se kommun för kommun

  Så här läser du gödselkartan

  Tryck på din kommun för att se vilka regler kommunen har för gödselspridning nära bostäder. Dra i kartan för att navigera och använd + och – för att zooma.

  Röd färg = förbud mot gödselspridning. Orange: Krävs tillstånd. Beige: Krävs anmälan. Grön: Inga särskilda regler. Obs! Det kan ta lite tid innan kartan laddats upp.

  Källa: ATLs kartläggning. Grafik: Frida Jonson

  Har förbud

  Elva av Sverige kommuner har ett förbud i sin miljö- och hälsoföreskrifter mot att sprida naturlig gödsel intill detaljplanerat område.

  Fem skånska kommuner har en generell förbudszon på 300 meter, utan att någon möjlighet till särskilt tillstånd nämns.

  – Det är att gå alldeles för långt. Man måste förstå att ska vi klara en livsmedelsproduktion och dessutom öka vår ekologiska andel så måste vi använda oss av naturlig gödsel, och den luktar inte mumma, säger Marianne Andersson, ordförande i LRF Skåne.

  Problem för animalieproducenter

  Förbud att sprida naturgödsel förhindrar inte konventionell odling. Men det gör i praktiken ekologisk odling omöjlig nära tätorterna. Och det ställer till problem för animalieproducenter, som får mindre mark att sprida gödseln på.

  I Lomma har de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö uppdaterats så sent som till i år. Och där slås återigen fast att ”inom detaljplanelagt område och inom 300 meter utanför detaljplanelagt område råder förbud mot spridning av fast obehandlad gödsel från gris, fjäderfä eller mink, flytgödsel, slakteriavfall, slam från avloppsanläggning, rötslam från avloppsreningsverk”.

   ATLs unika karta över kommunernas gödselregler hittar du längst upp i artikeln. Klicka på din kommun för att se vilka regler kommunen ställer.
  ATLs unika karta över kommunernas gödselregler hittar du längst upp i artikeln. Klicka på din kommun för att se vilka regler kommunen ställer.

  Anpassa regelverket

  Syftet är att anpassa regelverket till närliggande kommuner.

  – Naturligt gödsel såsom flytgödsel kan ge upphov till stora störningar för närboende. Begränsningen anses vara motiverad eftersom det finns alternativ för att minska risken för störningar, säger Jerry Ahlström (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Lomma.

  En zon där det är förbjudet eller det krävs tillstånd för att sprida naturlig gödsel är inget som rekommenderas av Sveriges kommuner och landsting, SKL. SKL rekommenderar kommunerna att på sin höjd kräva att spridningen ska anmälas till kommunen.

  Krav på tillstånd

  Men ATLs kartläggning visar att 49 av Sveriges 288 kommuner går längre än SKL:s rekommendationer, och har föreskrifter med förbud och krav på tillstånd.

  På Tjörn har kommunen beslutat att det krävs skriftligt medgivande om man vill sprida gödsel intill bostäder: ”spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet får inte ske närmare bostadshus eller vattentäkt än 75 meter utan innehavarens skriftliga medgivande”.

  – Det är horribelt, bor man på landet nära lantbruk får man själv acceptera att det luktar skit, säger Henry Hermansson på LRF på Tjörn.

   Jerry Ahlström, (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Lomma.
  Jerry Ahlström, (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Lomma.

  Kommunernas krav på gödselspridning

  ATL har kartlagt kommunerna lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifters krav på spridning av naturlig gödsel nära detaljplanelagt område.

  7 kommuner har generellt förbud: Kävlinge, Lomma, Trelleborg, Svedala, Burlöv (300 meters skyddszon), Staffanstorp (100 meter) och Kinda (ospecificerat avstånd).

  4 kommuner har ett förbud utan särskilt tillstånd: Ystad, Tomelilla, Landskrona och Eslöv (300 meter).

  1 kommun, Tjörn, kräver skriftligt medgivande inom 75 meter från bostadsinnehavaren.

  38 kommuner kräver att man söker tillstånd.

  56 kommuner kräver att man anmäler spridningen i en zon upp till 500 meter från detaljplanerat område.

  182 kommuner har inga särskilda krav på gödselspridning.

  Relaterade artiklar

  Till toppen