Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 31 oktober 2019

  Glyfosatprotester underkända av EU-domstolen

  Aktivister som vandaliserade Roundup-förpackningar i franska butiker kan inte frias med brister i EU:s lagstiftning kring växtskyddsmedel som argument.

   EU:s lagstiftning kring växtskyddsmedel är inte en ursäkt för att förstöra Roundup-förpackningar, slår EU-domstolen fast.
  EU:s lagstiftning kring växtskyddsmedel är inte en ursäkt för att förstöra Roundup-förpackningar, slår EU-domstolen fast. FOTO: Alex Milan Tracy

  I september 2016 gick 21 personer in i flera affärer i sydvästra Frankrike och skadade dunkar med det glyfosatbaserade växtskyddsmedlet Roundup. När aktivisterna åtalades åberopade de försiktighetsprincipen och nödrätten, och hävdade att de med sitt agerande ville varna för glyfosat, och skydda allmänheten från riskerna med ämnet. Den franska domstolen vände sig till EU-domstolen för att få utrett om EU:s lagstiftning kring växtskyddsmedel följer försiktighetsprincipen.

  EU-domstolen kommer fram till att regelverket gör det. Kraven på det företag som ansöker om att få ett verksamt ämne godkänt är tillräckligt höga och granskningen av ansökningarna tillräckligt noggrann. Det faktum att godkännandeprocessen inte per automatik kräver att självständiga analyser av ämnet görs är inte skäl att betrakta lagstiftningen som bristfällig, slår domstolen fast.

  Glyfosats godkännande som verksamt ämne i växtskyddsmedel går ut i december 2022. En ansökan om ett förnyat godkännande måste lämnas in två år innan dess. Normalt får ett medlemsland ansvar för att göra den inledande utvärderingen av en sådan ansökan. Med kontroverserna kring det senaste godkännandebeslutet i färskt minne har EU-kommissionen redan beslutat att låta fyra länder göra utvärderingar den här gången. Sverige är ett av de länderna.

  Relaterade artiklar

  Till toppen