Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 28 juli 2020

  Glyfosatbeslut kan prövas i EU-domstolen

  Utlåtande från en generaladvokat öppnar för Brysselregionen att driva ärende mot godkännandet vidare.

   Växtskyddsmedel med glyfosat är förbjudet i hela Brysselregionen.
  Växtskyddsmedel med glyfosat är förbjudet i hela Brysselregionen. FOTO: Istock

  Efter att beslutet om att ge glyfosat fortsatt godkännande fattats, vände sig Bryssels huvudstadsregion till EU-domstolens tribunal för att få beslutet ogiltigförklarat. Domstolens tribunal prövade aldrig frågan, utan avslog hela ärendet utifrån att regionen inte var direkt berörd av beslutet. Regionen överklagade avslaget, och nu har en generaladvokat kommit fram till att den belgiska regionen har rätt att driva ärendet. Generaladvokaten finner att en region som har ansvar för att skydda miljön är direkt berörd av ett beslut som rör växtskyddsmedel.

  Förbud av glyfosat

  De belgiska regionerna, Flandern, Vallonien och Bryssels huvudstadsregion, har förhållandevis stor självständighet och har bland annat rätt att besluta om användningen av växtskyddsprodukter. Sedan 2016 är det förbjudet att använda växtskyddsmedel som innehåller glyfosat i Brysselregionen.

  Generaladvokatens utlåtande är rådgivande, men inte bindande för EU-domstolen. Det är nu upp till domstolen att göra sin egen bedömning. Går den på samma linje som generaladvokaten kan den antingen skicka tillbaka ärendet till tribunalen för ett avgörande i sakfrågan, eller, om den anser sig ha tillräckligt underlag för det, själv fatta ett beslut.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen