Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 27 november 2017

  Glyfosat: Detta har hänt

  Glyfosat har en lång historia på Europas åkrar, men det är först under de senaste åren som växtskyddsmedelsämnet blivit ett tvisteämne.

  FOTO: Ann Lind n

  2002

  Glyfosat godkänns som verksamt växtskyddsämne enligt EUs regler. Tidigare har det varit godkänt på nationsnivå.

  2012

  En ansökan om förnyat godkännande för glyfosat lämnas in. Det gällande godkännandet går ut i december 2015.

  2015

  Mars

  IARC, Världshälsoorganisationen WHOs institut för cancerforskning, klassar glyfosat som sannolikt cancerogent.

  April

  EU-kommissionen ger EUs myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa, i uppdrag att utvärdera om IARCs slutsatser betyder att glyfosat inte kan ges ett nytt godkännande utifrån EUs regler.

  Oktober

  Efsa kommer fram till att glyfosat sannolikt inte är cancerogent.

  För att medlemsländerna ska hinna bedöma de olika uppgifterna förlänger EU-kommissionen det gällande godkännandet till den sista juni 2016.

  2016

  Februari

  EU-kommissionen föreslår att glyfosat godkänns för 15 år framåt.

  Mars

  EU-kommissionen drar tillbaka sitt förslag då det inte finns något kvalificerad majoritet för det bland medlemsländerna.

  April

  EU-parlamentet, som inte har något direkt inflytande över beslutsprocessen, uppmanar EU-kommissionen att ändra godkännandeperioden till 7 år.

  EU-kommissionen föreslår ett 9-årigt godkännande.

  Maj

  EU-kommissionen drar tillbaka sitt förslag då det inte finns något kvalificerad majoritet för det bland medlemsländerna.

  EU-kommissionen lägger ett förslag om en förlängning på 12 till 18 månader. Under tiden ska EUs kemikaliemyndighet, ECHA, göra en bedömning om glyfosat är cancerogent. Förlängningen gäller till sista december 2017, eller 6 månader efter ECHA lämnat sin rapport, om den kommer tidigare.

  Juni

  Två omröstningar hålls bland medlemsländerna men ingen av dem ger kvalificerad majoritet vare sig för eller emot.

  EU-kommissionen beslutar om en förlängning enligt det senaste förslaget.

  2017

  Januari

  Ett medborgarinitiativ för ett förbud av glyfosat startas. För att nå framgång enligt EUs regler måste det på ett år samla minst en miljon namnunderskrifter från minst en fjärdedel av EUs medlemsländer.

  Juni

  ECHA kommer fram till att glyfosat sannolikt inte är cancerogent.

  EU-kommissionen föreslår ett nytt godkännande på 10 år.

  Medborgarinitiativet mot glyfosat har på mindre än fem månader samlat in de nödvändiga underskrifterna. Det betyder att EU-kommissionen måste överväga ett förbud, och sedan redogöra för vad den kommit fram och varför. Men EU-kommissionen är inte tvungen att följa initiativets förslag.

  Oktober

  EU-parlamentet antar en icke-lagstiftande resolution om att glyfosat bör fasas ut till december 2022.

  EU-kommissionen drar tillbaka sitt förslag då det inte finns något kvalificerad majoritet för det bland medlemsländerna.

  EU-kommissionen föreslår ett nytt godkännande på 5 år.

  November

  Vid en omröstning uppnås ingen kvalificerad majoritet.

  Vid den andra omröstningen blir det en kvalificerad majoritet för ett femårigt godkännande.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen