Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 maj

  Gemensam gasmarknad – olika spelregler

  Sverige och Danmark har nu en gemensam gasmarknad. Efterfrågan på biogas ökar men branschen efterlyser fortfarande ett jämlikt stödsystem.

   Swedegas ansvarar för det svenska stamnätet, bilden visar en mät- och reglerstation.
  Swedegas ansvarar för det svenska stamnätet, bilden visar en mät- och reglerstation. FOTO: Swedegas

  Företaget Swedegas äger och driver det svenska stamnätet för gas. I Danmark heter motsvarande gasnätsföretag Energinet.

  Den 1 april integrerade företagen gasmarknaderna och en gemensam balansering av ländernas stamnät infördes. Det innebär att antalet gashandlare på den svenska marknaden kan flerfaldigas, i dag finns en handfull handlare i Sverige jämfört med drygt 30 i Danmark.

  – Konkurrensen ökar när vi får in fler handelsaktörer på den svenska marknaden. Försörjningstryggheten stärks också när fler gasleverantörer gör systemet mer robust. När det gäller biogas finns det en stark efterfrågan hos flera kundgrupper, det förutsätter dock ökade volymer av konkurrenskraftig biogas, säger Saila Horttanainen, chef för kommunikation och hållbarhet på Swedegas.

  Hållbarare kunder

  Under senare år har andelen biogas som handlas i Swedegas system ökat kraftigt på bekostnad av naturgasen. 2016 stod biogasen för 3,6 procent, förra året hade biogasandelen stigit till 20 procent.

   Saila Horttanainen är chef för kommunikation och hållbarhet på Swedegas.
  Saila Horttanainen är chef för kommunikation och hållbarhet på Swedegas. FOTO: Fredrik Hjerling

  Enligt Saila Horttanainen är det bland annat stora företag inom livsmedelssektorn som har ökat biogaskonsumtionen. Där finns en tydlig efterfrågan från slutkunderna om en hållbarare produktion.

  – Vi märker även av ett intresse från processindustrin och rederier som vill öka inblandningen av biogas. Med rätt förutsättningar tror vi att biogasmarknaden skulle kunna sjufaldigas och omfatta femton terawattimmar till 2030, säger hon.

  Olika vägar

  För de svenska producenterna kvarstår problemet att Danmark subventionerar produktionen av biogas samtidigt som Sverige stöder konsumtionen. Danska producenter som säljer till svenska kunder kan därmed ta del av dubbelt stöd. Regeringen tillsatte förra året en biogasutredning med planerat slutdatum den 3 juni i år.

  – Det är dags att politikerna tar den här frågan på allvar. Det finns en efterfrågan och önskan att producera svensk biogas men vi måste få till styrmedel som stimulerar en positiv utveckling. De senaste årens utveckling visar med tydlighet att det finns en stark önskan hos flera samhällssektorer att använda biogas, säger Saila Horttanainen.

  Svängigt perspektiv

  Genom sina fem svenska biogasanläggningar är Gasum en av landets största producenter. Företagets svenska vd Markus Olsson tror att en gemensam marknad i längden är bra.

  – Men för att kunna ta del av sammanslagningens fördelar måste producenternas villkor vara lika, annars blir det en part som kör över den andra. Regeringen måste förstå att förnybar energi handlas över landsgränserna, säger Markus Olsson.

  Han är även missnöjd över att årets vårändringsbudget inte följde upp förra årets budgetstöd till svensk biogas på 270 miljoner kronor.

  – Det visar hur svängigt det politiska perspektivet är. Om det inte blir någon förlängning på förra årets produktionsstöd blir det väldigt bekymmersamt för oss producenter i Sverige. Jag är orolig över att 2020 kommer bli ett förlorat år, säger Markus Olsson.

  Stamnätet för gas

  Swedegas ansvarar för gasnätet som sträcker sig från danska Dragör till Stenungsund. Inklusive grenledningar är stamnätet 600 kilometer långt, nätet täcker in 33 svenska kommuner.

  Källa: Swedegas

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen