Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 21 april

  Gården där allt går i ett kretslopp

  Altersbruk.

  Kornas skit värmer upp hus, verkstad och ladugård och ger både varmvatten och hälften av all gårdens el.

  – Dessutom blir det riktigt fin gödsel i biogasanläggningen, säger Anna-Britta Nyman på Frigiva gård.

  Nu vill nästa generation driva utvecklingen vidare.

   Anna-Britta och Herbert Nyman är redo för att ge över företaget till deras son Johannes och hans fru Desirée.
  Anna-Britta och Herbert Nyman är redo för att ge över företaget till deras son Johannes och hans fru Desirée. FOTO: Ann-Katrin Öhman

  Våren lyser med sin frånvaro den här aprildagen i Altersbruk utanför Piteå i Norrbotten. Men inne på kontoret i ladugården är det varmt. Totalt värms 600 kvadratmeter i huset, garaget och ladugården upp av gårdens biogasanläggning, som Herbert och Anna-Britta Nyman investerade i 2012.

  – Vårt främsta syfte var att ta till vara metangasen som vi släpper ut på gården och återvinna den. På den tiden var anläggningen ganska dyr, fem miljoner kronor, i dag skulle den förmodligen kosta hälften så mycket, säger Herbert Nyman.

  – Men investeringen har ändå betalat sig och det finns ingen anledning att byta ut den nu, fortsätter han.

  Gödseln från de 165 korna på gården – 6 500 kubik per år – går ut till biogasanläggningen där den ligger i 20 dagar i en reaktorkammare. Gasen som uppstår i kammaren ger energi både för att värma upp gården, förse den med varmvatten och 150 000 kWh el, vilket täcker mer än hälften av gårdens förbrukning på cirka 280 000 kWh el per år.

  – I dagsläget säljer vi inte gasen, men vi har företag i byn – som till exempel en hustillverkare – som har visat intresse för att köpa gas av oss. Men då skulle vi behöva öka produktionen genom att tillföra mer avfallsprodukter till rötkammaren, som till exempel rester av potatis- och spannmålsodling, och för det behöver vi förmodligen investera i en avfallskross som finfördelar resterna, menar Johannes Nyman.

   Johannes och Desirée Nyman ska ta över gården i år.
  Johannes och Desirée Nyman ska ta över gården i år. FOTO: Ann-Katrin Öhman

  I år tar han och hans fru Desirée över gården från Johannes föräldrar. De har många planer för att vidareutveckla Frigiva till att bli ännu mer självförsörjande.

  – Vi skulle vilja utveckla energiproduktionen ännu mer, kanske genom att sätta upp solceller. Sedan skulle ju drömmen vara att kunna använda biogas till våra fordon, fast det är kanske miljödiesel som blir framtiden där. I vilket fall som helst skulle vi vilja utnyttja vår maskinpark mera effektivt. Nu står maskinerna stilla den största delen av tiden, säger Johannes Nyman.

   Totalt har gården 165 kor.
  Totalt har gården 165 kor. FOTO: Ann-Katrin Öhman

  I dag sköter de om snöröjningen hos ett antal villaägare och har en del uthyrningsverksamhet av maskiner. Behovet av en grävmaskin pockar på och i framtiden kanske det även blir en investering i en sådan som går att använda i entreprenadverksamhet.

  – Vi har en relativt kort växtsäsong i Norrbotten, men desto mer intensiv. Tre vallskördar, skörd av helsäd och tröskning ska hinnas med på fyra månader. Det gör att vi behöver många anställda under högsäsongen, men målet är att kunna erbjuda de anställda jobb året runt. Där skulle en grävare eller annan vintersysselsättning kunna vara ytterligare en idé, säger Desirée Nyman.

  – Det gäller bara att kalkylerna håller. Det måste finnas en lönsamhet i allt man gör.

  Biogasanläggningen har i alla fall minskat kostnaderna på gården. Och gett en fantastiskt fin gödsel som används till att gödsla de 480 hektaren vall, korn och havre som odlas till korna.

  – Allt går runt i ett kretslopp här, avslutar Anna-Britta Nyman.

  Frigiva gård

  Bolagsform: Aktiebolag

  Ägare: Herbert och Anna-Britta Nyman. I år tar sonen Johannes och hans fru Desirée över.

  Verksamhet: Mjölkproduktion med egen biogasanläggning och entreprenad av maskiner.

  Antal djur: 165 kor.

  Areal: 480 hektar. Odlar vall och foderspannmål som korn och havre till djuren.

  Antal anställda: Tre heltidsanställda förutom Herbert, Anna-Britta, Johannes och Desirée Nyman. Vid högsäsongen på sommaren finns ytterligare en eller två anställda.

  Omsättning: 12,5 miljoner kronor.

  Resultat: 500 000 kronor.

  Vinstmarginal: 9 procent

  Maskinpark: Hyr ut traktor för snöröjning och gödselvagn till andra bönder.

  Storlek på investering: Investerade 5 miljoner kronor i en biogasanläggning 2012.

  Kalkyl på investering – så räknar vi: ”Vi räknade med att investeringen skulle ha betalat sig efter 10 år om elpriset och värdet på gröna elcertifikat låg på 45 öre per kilowattimme. Nu har priset varit ännu lägre, men tack vare att vi fick ett biogasstöd från 2017 och fem år framåt har investeringen redan lönat sig.”

  Så jobbar vi med hållbarhet: ”Biogasanläggningen gör att vi är självförsörjande på värme och varmvatten och den täcker också hälften av vår elkonsumtion. I framtiden skulle vi vilja investera i solceller för att så småningom bli helt självförsörjande på el.”

  Relaterade artiklar

  Till toppen