Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 12 juli 2019

  Hur fult får man ha det på tomten?

  Den som inte visar sina grannar skälig hänsyn kan få betala skadestånd. Men vad är skälig hänsyn? ATL:s jurist Lisa Kylenfelt reder ut begreppen.

  FOTO: LRF Konsult och Mostphotos

  Kära Juristen, nu är du mitt sista hopp (om du jobbar under sommaren?). Just min granne har kvarterets fulaste, högsta och mest vanvårdade tujahäck som sticker ut genom spjälorna till vårt gemensamma staket. Min väninna och jag skojar ibland med honom om att vi ska komma över med häcksaxen, men då flinar han bara, och då bestämmer vi oss på allvar att nu blir det av, men så somnar han aldrig och vi tröttnar på att vänta. Hur fult får man ha det på sin egen tomt? Min egen trädgård blir förstörd av att hans vanskötta tomt ligger i förlängningen.

  /Orkar inte

  Hej!

  Jag har tagit sommarsemester från mitt vanliga jobb och flyttat med mig man och jordgubbs-klibbiga barn till Fjällbacka under veckan, men spalten rullar på som vanligt. Tur är väl det när ömmande frågor som denna dyker upp från Sommarsverige!

  Vi har särskilda grannelagsrättsliga regler i Sverige, i jordabalkens tredje kapitel, för att reglera relationer mellan grannar. Denna lagstiftning kompletterar andra mer specialiserade regler om bland annat skador på grannfastigheter, såsom exempelvis reglerna i miljöbalken om miljöskada. Enligt de grannelagsrättsliga reglerna är vi skyldiga att visa skälig hänsyn mot våra grannar, och om vi inte gör det så kan vi i vissa fall få betala skadestånd till dem.

  Men vad är då skälig hänsyn? I lagen anges att ”var och en” vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till ”omgivningen””. Och vad betyder då det? Ett rättsfall kan vara klargörande!

  Högsta domstolen hade 1990 uppe ett än i dag vägledande rättsfall till prövning där någon hade levt ut en dröm liknande din och din väninnas, det vill säga att utan lov klippa ned grannens häck. Grannen som fick häcken klippt stämde beskäraren och begärde skadestånd för försämrat insynsskydd.

  Högsta domstolen konstaterade å ena sidan att klippningen var ett olovligt besittningsintrång av grannens fastighet, men poängterade att det förhållandet i sig inte gav rätt till skadestånd för den drabbade. Domstolen framhöll å andra sidan att en underlåtenhet att handla, såsom att inte klippa en gemensam häck, kan innefatta ett åsidosättande av grannelagsrättsliga principer. Man konstaterade att oxelhäcken hade anlagts gemensamt av fastighetsägarna och att häcken under cirka 25 år hade hållits nedklippt till en bruklig höjd på 150-160 cm, vilket även var den höjd man nu klippt ned den till. I rättsfallet ansåg domstolen att man på grannelagsrättslig grund skäligen kunnat kräva att häcken även fortsättningsvis, med grannens medverkan, skulle hållas klippt så som sedan många år varit vanligt. Grannen som fick häcken klippt hade därför inte rätt till något skadestånd.

  Så ja, din granne har en skyldighet att hålla det ”normalsnyggt” hos sig, och kan annars riskera skadestånd eller en toppklippning. I fråga om grenar som sticker in genom staketet på din fastighet så får du ta bort dem med stöd av 3 kap 2 § jordabalken om de medför besvär för dig. Din granne måste beredas tillfälle att själv utföra åtgärden endast i de fall en beskärning kan befaras medföra skada av betydelse för honom.

  Bäst för grannsämjan är dock oftast att prata med grannen först.

  Lycka till,

  Lisa

  Har du en fråga till juristen Lisa Kylenfelt? Mejla till juristen@atl.nu

  Relaterade artiklar

  Till toppen