Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 16 januari 2018

  Frustrerad bransch väntar på dioxinsvar

  Dioxinlarmet för drygt ett år sedan går inte lägga till handlingarna. Branschen är frustrerad.

  I oktober 2016 publicerade Livsmedelsverket rapporten som visar att dioxinhalterna i ekoägg är i genomsnitt tre gånger högre än i konventionellt producerade ägg. Beslut togs att under förra året utöka provtagningen av ekologiska ägg.

  Men 15 månader senare är analyserna ännu inte är klara. Och innan dess kan Livsmedelsverket inte säga någonting.

  – Vi hoppas kunna presentera en rapport med slutsatser från provtagningarna av ägg och foder före sommaren, säger Petra Bergkvist, statsinspektör vid Livsmedelsverket.

   Petra Bergkvist
  Petra Bergkvist

  Provtagningarna görs på både ägg och foder. Livsmedelsverket samarbetar med branschorganisationen Svenska Ägg samt med Jordbruksverket. Misstankarna har framförallt riktats mot fiskmjölet i fodret. Därför har Svenska Ägg modifierat fodret genom att sänka andelen fiskmjöl. Jordbruksverket har analyserat foder och foderråvaror.

  Kan vara miljöfråga

  – Skulle sänkningen av fiskmjölsandelen i fodret inte visa sig ge något resultat blir det svårare, säger Petra Bergkvist. Då måste orsakerna sökas i hönsens yttre miljö.

  I det nya foderprogram som Svenska Ägg har tagit fram i samarbete med fodertillverkarna anpassas andelen fiskmjöl efter hönans varierande behov under olika perioder. Totalt sett har mängden fiskmjöl nästan halverats och ersatts av andra proteinkällor.

   Åsa Odelros
  Åsa Odelros

  Åsa Odelros, rådgivare på Föreningen för Ekologisk Fjäderfäproduktion, beskriver att det råder stor frustration bland producenterna.

  – Sedan indikationerna kom från Livsmedelsverket i slutet av 2016 har branschen jobbat intensivt för att sänka dioxin- och PCB-halterna. Foderföretagen har till exempel skärpt kraven på råvaran, och branschen har klart sagt att vi absolut inte vill ha fiskmjöl från östersjöfisk. Vi hoppas att dessa åtgärder ska ha effekt. Prover som togs våren 2017 pekade mot att nivåerna av dioxin hade sjunkit.

  Finns flera förklaringar

  På Jordbruksverket är Kjell Wejdemar inte alls säker på att fodret är boven i dramat.

  – Vi utesluter inte andra förklaringar. Till exempel är kunskapen om överföring och upplagring av dioxiner i ägg vid de låga halter som uppmätts dålig. Erfarenheter från andra EU-länder indikerar dock att lokala miljöeffekter kan vara en orsak till förhöjda dioxinhalter.

  – Det verkar heller inte som om orsaken skulle vara en viss foderfabrik eller ett specifikt foderparti. Dessutom är det inte så att fiskmjöl från östersjöfisk innehåller mer dioxin än fiskmjöl från Nordsjön.

   Kjell Wejdemar
  Kjell Wejdemar

  Faktabakgrund:

  Livsmedelsverket (SLV) övervakar halterna av dioxiner och dioxinlika PCB i bland annat ägg. En ökning av halterna av dessa ämnen i ekologiska ägg har noterats under en tioårsperiod. Under 2015 överskred ett av proverna den av EU rekommenderade åtgärdsgränsen för dioxinlika PCB. Detta föranledde SLV att göra en riskvärdering, som visade att ekoägg i medeltal innehåller tre gånger mer dioxiner och dioxinlika PCB än konventionellt producerade ägg.

  Det är önskvärt att intaget av dioxiner och dioxinlika PCB hålls så lågt som möjligt, framförallt hos barn och unga kvinnor, då dioxiner och PCB lagras i kroppen under många år och förs över till framtida barn under eventuell graviditet och amning.

  (Källa: Livsmedelsverket)

  LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket: Oacceptabelt höga dioxinhalter i äggenLÄS OCKSÅ: Ekoägg tre gånger giftigareLÄS OCKSÅ: Hon deltar i jakten på dioxinet

  Relaterade artiklar

  Till toppen