Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 27 May

  Ny jordbrukslag i Frankrike möts både av hopp och misstro

  - Det handlar om en revolution vad gäller jordbrukspriserna, säger Luc Smessaert i facket FNSEA. Samtidigt är bönder oroliga för att regeringens löften om bättre tider inte kommer att märkas i praktiken.

   Ett av den nya lagens främsta mål är att öka inkomsterna för bönderna i Frankrike.
  Ett av den nya lagens främsta mål är att öka inkomsterna för bönderna i Frankrike.

  Att franska bönder har svårt för att få skäligt betalt för sina produkter tycks de flesta vara överens om.

  Av ett försäljningspris på 100 euro går inte ens sju till jordbrukaren, säger Luc Smessaert. Han är uppfödare och sädesodlare i Oise norr om Paris, och vice ordförande i det största jordbrukarfacket FNSEA.

  Regeringen har lovat att böndernas inkomster ska höjas. Det är ett av de främsta målen med den nya jordbruks- och livsmedelslagen, som just nu behandlas i parlamentet.

  I framtiden är det inte industrin eller handeln som bestämmer hur mycket jordbrukaren ska få för sina produkter. Priserna ska utgå från produktionskostnaderna.

  Dessutom ska det bli enklare för bönder att gå samman, för att få större tyngd vid prisförhandlingar.

  – Det är mer än bra. Det handlar om en revolution vad gäller jordbrukspriserna, säger Luc Smessaert.

  Men samtidigt befarar han att lagen kommer att skrumpna ihop i takt med att den diskuteras i parlamentet. Ledamöterna har lämnat in 2500 ändringsförslag.

  Det finns till exempel politiker som är rädda för att det här kan innebära att konsumentpriserna stiger, säger han.

   Luc Smessaert, vice ordförande i jordbrukarfacket FNSEA är försiktigt positiv till den nya jordbrukslagen.
  Luc Smessaert, vice ordförande i jordbrukarfacket FNSEA är försiktigt positiv till den nya jordbrukslagen. FOTO: Anna Trenning-Himmelsbach

  Jordbrukarna är också oroliga för att en eventuell inkomstökning kommer att ätas upp av nya kostnader. Germain Bach, som har ett blandjordbruk och är ordförande i de unga jordbrukarnas fack JA i Moselle, säger att hans kollegor är besvikna på lagen.

  – Ett exempel är att vi kan tvingas att betala mer för rådgivning i framtiden, eftersom samma företag inte längre ska få sälja fytosanitära produkter och samtidigt ge råd.

  Germain Bach är särskilt bekymrad över nya handelsavtal med länder utanför EU.

  Miljökraven ökar här, samtidigt som vi ska konkurrera med länder som inte är lika nogräknade. Det är inte normalt.

  Germain Bach säger att bönderna planerar protestaktioner i juni.

  Samtidigt är ett femtiotal natur- och miljöorganisationer i Frankrike missnöjda med att lagpaketet inte går tillräckligt långt i sina miljökrav på jordbruket.

   Germain Bach, ordförande i de unga jordbrukarnas fack JA, är besviken på den nya lagen.
  Germain Bach, ordförande i de unga jordbrukarnas fack JA, är besviken på den nya lagen.

  Det här vill den nya lagen uppnå

  Frankrike ska vara oberoende ur livsmedelssynpunkt. Det är ett av målen med lagpaketet, som just nu diskuteras av det franska parlamentet.

  Ett annat mål är att öka jordbrukarnas inkomster.

  Priserna ska utgå från produktionskostnaderna, och inte tvärtom.

  Bönder får ökade möjligheter att gå samman vid prisförhandlingar.

  Livsmedelshandelns erbjudanden om extrapriser begränsas.

  Det blir också förbjudet för handeln att sälja matvaror till förlustpriser.

  Ett tredje mål är att öka konsumtionen av hälsosamma och miljövänliga livsmedel.

  Det blir förbjudet att sälja fytosanitära produkter till rabattpriser. Försäljarna får inte längre fungera som rådgivare. De sistnämnda ska vara oberoende.

  50 procent av maten i skolmatsbespisningar och andra offentliga matsalar ska vara ekologiskt odlad år 2022.

  Jordbruks- och livsmedelslagen började diskuteras i Nationalförsamlingen 22 maj 2018.

  Innan paketet är antaget ska det också godkännas av Senaten, som är den andra delen av det franska Parlamentet.

  LÄS OCKSÅ: Nätverk för att dra ner på kemiLÄS OCKSÅ: Fördubblad ekosatsning i Frankrike

  Till toppen