Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 4 juni 2018

  ”Många saker att ta hänsyn till”

  Överklagan på länsstyrelsen Stockholms avslag på skyddsjakt i Sjundareviret fick avslag. Nu kommenterar förvaltningsrätten i Luleå och LRF domen.

   LRF:s juridiska ombud: "Man borde ha högre krav på underlaget till en dom som den här".
  LRF:s juridiska ombud: "Man borde ha högre krav på underlaget till en dom som den här". FOTO: Urban Brådhe

  Den 23 maj fick Förvaltningsrätten Luleå LRF:s överklagan på länsstyrelsens beslut att inte bevilja skyddsjakt på varg i Sjundareviret på sitt bord. Den 29 maj kom rättens dom: Överklagan avslås.

  – När det gäller beslut om skyddsjakt måste man ta hänsyn till flera saker, bland annat detta med annan lämplig lösning. Vår bedömning är att fåren vid de här tillfällena inte varit tillräckligt väl skyddade. Vi har gått på länsstyrelsen Stockholms utredning, säger Britt Dahlin, rådman vid förvaltningsrätten Luleå, till ATL.

  Det var i samband med att gården Molstaberg i Södertälje kommun för en tid sedan drabbades av två vargattacker som djurhållarna, med hjälp av LRF, ansökte om skyddsjakt i Sjundareviret som ligger nära gården. Men länsstyrelsen Stockholm avslog begäran eftersom deras bedömning är att djurägarna inte hade gjort tillräckligt för att förhindra angreppen.

  ”Fog för sin uppfattning”

  LRF överklagade länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten i Luleå och i dagarna stod snart klart att förvaltningsrätten gick på länsstyrelsens linje.

  I förvaltningsrättens dom som ATL har tagit del av står följande:

  ”Förvaltningsrätten anser att länsstyrelsen har fog för sin uppfattning att det har funnits betydande svagheter i stängslingen av de angripna hagarna. De klagande anser att fårbesättningen har hållits väl stängslad, men har själva verifierat att arbetet med att stängsla den först angripna hagen med rovdjursavvisande stängsel inte var fullbordat vid den första attacken.”

  Och därefter:

  ”Mot denna bakgrund bedömer förvaltningsrätten att förutsättningarna för skyddsjakt inte är uppfyllda, då det finns en annan lämplig lösning i form av skyddsåtgärder genom översyn av stängslingen såsom länsstyrelsen har föreslagit.”

  Enligt LRF har förvaltningsrätten inte prövat alla delar av relevant lagstiftning, till exempel att rovdjurspolitiken inte ska försvåra tamdjurshållningen och att socioekonomisk hänsyn ska tas.

  ”En inte så uttömmande dom”

  Axel Nordmark är jurist på LRF Konsult och ombud för djurhållarna på Molstaberg.

  – Jag är förvånad över att förvaltningsrätten inte tog till sig av de argument som vi framförde i vår överklagan. De skrev en ganska kort och inte så uttömmande dom, säger Axel Nordmark till ATL.

  Enligt Axel Nordmark finns flera brister i länsstyrelsen Stockholms utredning av vargangreppen.

  – Det handlar bland annat om en grind som länsstyrelsen menar ska ha stått öppen under en av attackerna. Men enligt djurhållarna, och två andra personer som varit på plats, var grinden stängd. Sedan att den har varit öppen när länsstyrelsen gjorde sin besiktning är inte konstigt eftersom mycket aktivitet pågick i hagen under dagen. Vi anser att länsstyrelsens utredning innehåller antaganden och sakfel och man borde ha högre krav på underlaget till en dom som den här.

  Men enligt Britt Dahlin, rådman vid förvaltningsrätten i Luleå, är av en annan åsikt.

  – Vi tycker ju att länsstyrelsens utredning har varit tillräckligt bra för att ligga till grund för vår dom. Det är bara en skillnad i vad man tycker. LRF företräder de klagande och det har jag full förståelse för.

  Enligt LRF:s överklagan finns vittnen som säger att den grind som länsstyrelsen påstod stod öppen under attacken i själva verket var stängd. Vad tänker du om det?

  – Oaktat om grinden var öppen eller stängd fanns brister och det framgår i domen. Det fanns brister både i grinden som inte var i tillräckligt skick för att vara rovdjursavvisande och när det kommer till elektriciteten i stängslet, säger Britt Dahlin.

  Skyddsjakt efter varg får enligt jaktförordningen meddelas om det inte finns någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus av i det här fallet varg. Jakten måste dessutom ske i syfte att till exempel förhindra en allvarlig skada, särskilt på boskap.

  Utgör allvarlig skada

  Enligt förvaltningsrättens dom utgör vargattackerna på Molstaberg det som kallas allvarlig skada enligt jaktförordningen, och eftersom det finns en annan lämplig lösning än skyddsjakt saknar förvaltningsrätten skäl att pröva frågan om gynnsam bevarandestatus och avslog ansökan.

  – Vi har argumenterat kring allvarlig skada och det är ingen tvekan om att vi tycker att attackerna är en allvarlig skada, men vi har stannat vid att det finns en annan lämplig lösning. Vid de här tillfällena har fåren inte varit tillräckligt väl skyddade och då har vi inte gått in och argumenterat om bevarandefrågan om varg.

  Enligt Axel Nordmark står LRF och djurägarna fast vid sin bedömning att de vargar som finns i Sjundareviret är, som han uttrycker det, skadegörare och utgör en fara för tamdjuren i området. LRF kommer därför överklaga domen.

  – Det handlar inte om ett eller två angrepp i år utan så många som 14 angrepp på gården Molstaberg under åren 2015 till 2018, plus ytterligare angrepp på gårdar runt omkring. De här individerna är inte lämpliga eftersom de har fått smak på tamdjur.

  Skyndsam handläggning

  Och sedan en tid tillbaka har regeringen beslutat att ärenden som dessa ska behandlas skyndsamt, något som Axel Nordmark ställer sig frågande till när han läser förvaltningsrättens dom.

  – Förvaltningsrätten ska göra en skyndsam handläggning av den här typen av ärenden och i värsta fall kan det ske på bekostnad av domstolens utredning. Jag säger inte att det är så i det här fallet, men det är en oro som man kan känna.

  Men det påståendet slår Britt Dahlin ifrån sig.

  – Nej då, så är det inte. Vi har jätteduktiga föredraganden som är väl insatta i jaktlagstiftningen, säger Britt Dahlin.

  LÄS OCKSÅ: ”Många lägger ner till följd av vargangreppen”LÄS OCKSÅ: Bucht om vargen: ”Vi har tagit ansvar”

  Relaterade artiklar

  Till toppen