Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 30 maj 2000

  Fortsatt tunnelbygge ger magrare skördar

  Ett fortsatt tunnelbygge genom Hallandsåsen leder till mellan fem och femton procent sämre skördar av vall och spannmål än i dag på några hundra hektar, enligt en utredning från Sveriges lantbruksuniversitet.

  En grupp forskare från SLU har på
  uppdrag av Banverket studerat följderna av ett fortsatt tunnelbygge
  och den grundvattensänkning som detta leder till. Deras slutsatser
  kommer att finnas med i den beskrivning av miljökonsekvenserna
  som Banverket ska lämna till regeringen senast 1 oktober.

  Enligt forskarna är det bara en mindre del av arealen
  på åsen som påverkas, men de minskade vallskördarna
  kan i sin tur leda till en minskad mjölkproduktion. Eftersom
  många mjölkbönder redan i dag har det svårt
  med ekonomin kan de minskade skördarna därför innebära
  stora påtagliga ekonomiska svårigheter för bönderna.

  Några alternativ finns inte heller för många
  av lantbrukarna på åsen. Marken passar inte för
  effektiv spannmålsproduktion. I stället handlar det
  övervägande om småskaligt jord- och skogsbruk,
  där flera gårdar har mjölkkor och köttdjur
  och där betydande arealer är betesmark.

  Forskarna slår också fast att det behövs
  ytterligare undersökningar för att mer exakt kunna bedöma
  följderna av tunnelbygget. För skogsbruket noteras både
  positiva och negativa effekter.

  SLU-forskarnas rön ska under tisdagskvällen presenteras
  vid ett samrådsmöte i Grevie.

  (TT)


  Relaterade artiklar

  Till toppen