Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 30 april

  Fortsatt stopp för utbildning för råttgift

  Folkhälsomyndigheten kan i dag inte svara på när utbildningar och utfärdandet av nya tillstånd att hantera råttgift kan komma igång. Gårdsägare som saknar tillstånd får därför använda svagare preparat eller anlita saneringsföretag.

   Hanteringen av gift har blivit mera kontrollerad och kräver numera både utbildning och tillstånd.
  Hanteringen av gift har blivit mera kontrollerad och kräver numera både utbildning och tillstånd. FOTO: Hans Dahlgren

  Det finns möjlighet för gårdsägare att själva lägga ut gift mot gnagare, men oavsett preparat måste man ha både utbildning och tillstånd. Tillstånd för icke publika miljöer, som exempelvis lantbruk, ges av Arbetsmiljöverket. Men utbildningar och provskrivningar för så kallad 1SO-behörighet, som behövs för att lägga ut kraftigare rodenticider, arrangeras av Folkhälsomyndigheten. En kurs som en hel del lantbrukare brukar gå.

  Utbildningen har behövt göras vart tionde år och ett prov vart femte år när ett tillstånd ska förnyas, men under pandemin har det varit stopp för provtillfällena. De måste göras på plats hos Folkhälsomyndigheten i antingen Östersund eller Stockholm, och det har inte fungerat ur smittskyddshänseende.

  – Det finns ju en efterfrågan, och det förstår vi eftersom vi inte kan hålla de här prövningarna nu, säger Sandra Lagerkvist, utredare på Folkhälsomyndigheten

  När kan de komma igång igen?

  – Det kan vi inte säga nu.

  Går de inte att göra på distans?

  – Under 2020 testade vi det, men tyvärr tyckte vi inte att det fungerade tillfredsställande. Vi kunde inte vara riktigt säkra att det var rätt person som skrev och satt enskilt.

  Pandemidispens

  Som en tillfällig lösning under pandemin kan de som redan har tillstånd få det förlängt utan att behöva göra om provet.

  – Det är många som har förnyat sitt tillstånd med den tillfälliga förlängningen, säger Sandra Lagerkvist.

  För att lägga ut vissa mindre farliga preparat (se faktaruta), när man söker tillståndet hos Arbetsmiljöverket, räcker det med en 1L-behörighet för växtskyddsmedel. Det var en speciallösning som förhandlades fram för lantbruk när de nya hårdare reglerna för giftanvändning infördes.

  – Ursprungligen var vår tanke att vi skulle ge tillstånd att använda alla dem, men efter diskussioner med Kemikalieinspektionen blev det inte riktigt så, berättar Maria Dalin på Arbetsmiljöverket, som var med om att ta initiativet.

  Hon håller själv emellanåt i L-kurser för växtskyddsmedel.

  – Därför vet jag hur mycket man lär sig på den och hur mycket som är identiskt med 1SO-kursen när det gäller hanteringen av kemikalier.

  När pandemin är över är det inte säkert att 1SO-utbildningarna och processen för att ge tillstånd kommer att återgå till hur det såg ut tidigare. Upplägget är under översyn.

  – Vi får se hur det kommer att se ut framöver. Det kan jag inte svara på i dag, säger Sandra Lagerkvist på Folkhälsomyndigheten.

  Fakta: Användning av råttgift (rodenticider)

  Orsaken till de nya och hårdare föreskrifterna är bland annat risken för sekundärförgiftning, att andra djur eller människor kommer i kontakt med gift eller förgiftade gnagare. Vissa blodförtunnande ämnen i råttgift har visat sig påverka fortplantningen hos djur och människor med bland annat risk för fosterskador.

  • För att själv lägga ut rodenticider krävs både utbildning och tillstånd.

  • För utrymmen som allmänheten har tillgång till, exempelvis bostäder, butiker och restauranger, är det Folkhälsomyndigheten som ger tillstånd. På andra platser, exempelvis på lantbruk, är det Arbetsmiljöverket som ger tillstånd.

  • Behörighet för växtskyddsmedel klass 1L räcker för att få tillstånd att använda preparat med de verksamma ämnena klorofacinon, kolekalciferol, kumatetralyl och warfarin.

  • Strax under 20 000 personer har i dag 1L-behörighet.

  • Om du vill använda kraftfullare medel behövs utbildning i klass 1SO. Dessa utbildningar anordnas av Folkhälsomyndigheten, men är stoppade under pandemin.

  • Befintliga tillstånd kan tillsvidare förlängas utan nytt skriftligt prov.

  • En gårdsägare med behörighet och tillstånd får endast använda rodenticiderna på sin egen gård.

  • De senaste åren har cirka 800-1 200 ansökningar kommit till Arbetsmiljöverket om tillstånd att lägga ut rodenticider. De flesta kom från lantbruk.

  • Senast en 1SO-kurs hölls av Folkhälsomyndigheten (2018) kostade den 15 100 kronor. En skriftlig prövning kostar 5 500 kronor.

  Källa: Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket

  LÄS MER: Han är på jakt efter gnagare

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen