Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 29 juni 2017

  Fortsatt osäkerhet för ekologisk växthusodling

  Svensk ekoodling i växthus får 13 år till. Men sedan kan det vara slut.

  FOTO: Ann Lind n

  På onsdagskvällen enades EU:s medlemsländer, EU-parlamentet och EU-kommissionen om en ny förordning för ekologisk produktion och försäljning. Det är inga goda nyheter för ekologiska växthusodlare i Sverige. De får en frist på 13 år, men sedan är det över, om inte EU-kommissionen efter en utvärdering kommer fram till att lagstiftningen bör ändras permanent.

  Undantaget från grundprincipen att ekologisk odling måste ske i direkt kontakt med marken gäller bara i Sverige, Finland och Danmark, och bara den areal som var certifierad den dag överenskommelsen nåddes, den 28 juni 2017.

  Fasas ut under 10 år

  Det kommer alltså inte vara möjligt att öka den ekologiska växthusarealen. De senaste siffrorna ATL hittat för ekologisk växthusodling i Sverige anger arealen till runt 130 000 kvadratmeter.

  Undantaget fasas ut under en tioårsperiod från och med det att lagen träder i kraft den första juli 2020. Under den tiden ska EU-kommissionen utvärdera om odling i avgränsade bäddar är kompatibelt med ekologisk produktion och, om den finner att det behövs, komma med lagförslag.

  Svensk ja-röst

  När frågan diskuterades medlemsländerna emellan i måndags röstade Sverige ja till ett paket med den lösningen, medan de två andra länder som växthusodlingen är viktig för, Finland och Danmark, röstade nej.

  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) motiverar ja-rösten med att det annars funnits risk för ett totalförbud.

  Nu hoppas regeringen att opinionen i övriga EU under de närmaste tio åren ska vända så att odling i avgränsade bäddar inte ses som en direkt motsägelse av vad ekologiskt jordbruk handlar om.

  Sköts på framtid

  En överenskommelse kunde nås tack vare att de två största stötestenarna, växthusodling och frågan om hur fynd av otillåtna ämnen ska hanteras, sköts på framtiden. För den sistnämnda förlängs nuvarande situation, där medlemsländerna får ha sina egna system, i fyra år från 2020. Även där ska EU-kommissionen utvärdera och komma med eventuella lagförslag innan tidsfristen rinner ut.

  LÄS OCKSÅ Vägrar ge upp ekoförordningen

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen