Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 5 november 2018

  Ingen återhämtning - fortsatt låga vattennivåer

  Grundvattennivåerna fortsätter att vara låga. I de små magasinen är de under eller mycket under de normala i stora delar av landet. Mjölk- och köttbönderna Alvar och Carina Sonessons brunnar är snustorra. Deras räddning är en tankbil som förser dem med vatten varje vecka.

   Kartorna visar grundvattensituationen i förhållande till oktober månads normalvärden. Kartan till vänster visar nivån i små magasin och den till höger nivån i stora magasin. Illustration: SGU
  Kartorna visar grundvattensituationen i förhållande till oktober månads normalvärden. Kartan till vänster visar nivån i små magasin och den till höger nivån i stora magasin. Illustration: SGU

  Grundvattennivåerna har inte återhämtat sig efter sommarens torka. Både i små och stora magasin är de under de normala för årstiden, visar färsk statistik från Sveriges geologiska undersökning, SGU.

  I små magasin är nivåerna under eller mycket under de normala i stora delar av landet. Ett undantag är Norrbottenskusten som har nivåer nära de normala för årstiden.

  I stora delar av landet har de stora vattenmagasinen nivåer som ligger under eller mycket under de normala, förutom i södra Götaland och längs Norrbottenskusten där nivåerna är normala för årstiden.

  En av dem som har fått leva med de låga grundvattennivåerna är Carina och Alvar Sonesson i skånska Bromölla där brunnarna har varit snustorra sedan flera månader. Paret driver ekologisk mjölk- och köttproduktion på Gunnaröds gård och har 400 djur, varav 135 är mjölkkor. Sedan försommaren kör en tankbil ut vatten till gården.

  – Den är vår räddning. Det är många här omkring som också har problem, både privata hushåll och lantbrukare. De hör av sig till oss för att få veta hur vi köper vatten, säger Carina Sonesson.

  Magert resultat

   Brunnarna har sinat sedan flera månader på Gunnaröds gård i Bromölla.
  Brunnarna har sinat sedan flera månader på Gunnaröds gård i Bromölla. FOTO: Privat

  För att få bukt med vattentillgången har gården försökt borra efter eget vatten – med magert resultat.

  – Vi har gjort tre borrhål. Det första var på 87 meter men det gav inte en enda droppe. Det djupaste på 117 meter gav bara 5 liter per minut, säger Carina Sonesson.

  Under hösten har tankbilen kommit 2-3 gånger i veckan. Men det kommer behövas mer vatten då allt fler djur är på väg att stallas in, något Carina bävar inför.

  – Vi har inte kunnat tvätta stallen, så det kommer att bli en tråkig vinter med skitiga stall. Det är som att välja mellan pest eller kolera.

  Djuren utan kommunalt vatten

  För att råda bot på traktens vattenbrist håller nu Eslövs kommun på att dra ledningar från en vattentäkt, som ligger på gårdens marker.

  – Men vi kan bara koppla på vårt hushåll till det kommunala vattnet, inte vatten för djurhållningen. Det måste till större ledningar i så fall, något som kostar, enligt kommunen, säger Carina Sonesson.

  Hon är besviken och tycker att det borde ligga i kommunens och landets intresse att stödja den svenska livsmedelsproduktionen om man menar allvar med den nyligen antagna livsmedelsstrategin.

  – Innan torkan och vattenbristen hade vi tänkt utöka mjölkproduktionen. Men de planerna har vi nu fått riva i bitar.

  Fakta

  Det finns stora lokala variationer i mängden tillgängligt grundvatten. Faktorer som styr är bland annat jordmån, magasinens djup och hur högt belägna de är.

  SGU delar in grundvattenmagasinen i stora och små. Nivåerna i de stora magasinen reagerar långsammare på förändringar, medan de små snabbt kan tömmas, men även fyllas på snabbare.

  Drygt en miljon permanentboende får dricksvatten från egna brunnar.

  Källa: SGU

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen