Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 29 augusti

  Fortsatt förbjudet att sälja insekter som mat i Sverige

  Insekter är ännu inte formellt godkända som livsmedel i EU. Ändå får vissa enskilda länder i unionen tillåta försäljning av insekter som livsmedel, i väntan på ett eventuellt godkännande över hela EU.

   Insekter är ännu inte formellt godkända som livsmedel i EU. Ändå får vissa enskilda länder i unionen tillåta försäljning av insekter som livsmedel, i väntan på ett eventuellt godkännande över hela EU. I Sverige är dock insekter fortsatt förbjudna att sälja som livsmedel.
  Insekter är ännu inte formellt godkända som livsmedel i EU. Ändå får vissa enskilda länder i unionen tillåta försäljning av insekter som livsmedel, i väntan på ett eventuellt godkännande över hela EU. I Sverige är dock insekter fortsatt förbjudna att sälja som livsmedel. FOTO: AYY Kuvaaja

  I Sverige är dock insekter fortsatt förbjudna att sälja som livsmedel. På EU-nivå är det i dag inte tillåtet att sälja eller marknadsföra insekter som livsmedel. Bakgrunden är unionens reglering om Nya livsmedel, ”Novel Foods”, som kräver att mat ”som inte i någon större utsträckning hade konsumerats av människor i EU innan den 15 maj 1997” (när regleringen trädde i kraft) måste godkännas av kommissionen innan den sätts på marknaden.

  – Det gäller ju för hela EU. Sedan finns det länder som får sälja sådana livsmedel under en övergångsperiod, säger Astrid Walles-Granberg, rådgivare vid Livsmedelsverket.

  Otydlig lagstiftning

  Detta gäller nu inte Sverige men väl Danmark, Finland, Nederländerna, Belgien, Storbritannien och Österrike. Anledningen är att Novel Foods-lagstiftningen ändrades och förtydligades 2018. Astrid Walles-Granberg förklarar:

  – Innan dess var det otydligt om insekter skulle räknas som livsmedel eller inte. Det gjorde att olika länder tolkade lagen olika. Exempelvis Finland tolkade det som att man inte behövde ha ett godkännande och att insekter inte skulle utgöra nya livsmedel. Sverige gjorde inte samma tolkning.

  Anledningen till missförståndet var att EU hade exemplifierat vad som skulle behöva godkännande med ”hela eller delar av växter” men inte ”hela eller delar av djur”, varför vissa länders livsmedelsmyndigheter valde att godkänna försäljning av bland annat insekter som livsmedel utan föregående godkännande enligt Novel Foods-lagstiftningen.

  Varje art måste godkännas

  Ett antal ansökningar för att godkänna insekter som livsmedel ligger för närvarande hos EU:s livsmedelsmyndighet Efsa. Varje insektsart behöver godkännas för sig eftersom arterna har så olika egenskaper. Bland dem som kommit längst finns till exempel en större ansökan för mjölmask som livsmedel.

  Än så länge verkar dock svenskarna inte övertygade om insekters lämplighet som mat. En marknadsundersökning som gjordes av Konsumentföreningen Stockholm 2014 ställde till exempel frågan ”Skulle du kunna tänka dig att äta stekta eller friterade insekter som gräshoppor eller larver?” och endast en fjärdedel svarade jakande.

  I våra grannländer frågar sig samtidigt många varför Sverige släpar efter i insektsrevolutionen.

  – Jag tror att vi alla är lite besvikna över att Sverige är mer konservativt, säger Jaakko Korpela, vd för finska Entocube som utvecklar lösningar för framställning av insekter som livsmedel.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen